Handen ineen om te werken aan een gastvrij en vitaal Ommer centrum

Ommen – De Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen en de gemeente Ommen slaan de handen ineen met ondernemers en vastgoedeigenaren om samen te werken aan een gastvrij en vitaal centrum van de stad Ommen. Er is gewerkt aan een aanpak die ertoe moet leiden dat het centrum nog verder ontwikkeld wordt. Vanuit de provincie Overijssel is een subsidie beschikbaar gesteld. En in het komende halfjaar werken de betrokken partijen samen verder aan een plan voor de ontwikkeling en voor de planning van de uitvoering in de komende jaren.

Archiefbeeld van het 11 April Plein.

Het plan voor de ontwikkeling kijkt naast de gewenste toekomstige situatie ook naar de huidige situatie. Knelpunten en kansen voor winkels, horeca en andere functies worden hierin benoemd. Als dit in kaart is gebracht volgt een visie op hoe het toekomstige centrum eruit zou moeten zien. Het uitvoeringsplan richt zich op de uitvoering, en vormt een handboek om tot de realisatie van het plan te komen in de volgende 5 tot 10 jaar. “Gezien alle ontwikkelingen en het verdwijnen van/verkleinen van winkeloppervlakte is een verandering noodzakelijk om het centrum van Ommen vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarbij is het van groot belang om als betrokken partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief hiermee aan de slag te gaan”, aldus Rinie Henning; voorzitster van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen

Verantwoordelijk wethouder Bart Jasper Faijer: “de gemeente Ommen en het Ondernemersfonds Centrum Ommen willen samen de schouders zetten onder dit uitdagende proces. Dit zal een belangrijke koers uitzetten voor de toekomst van ons centrum en de bouwsteen vormen voor de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Ommen. Het is mooi om te zien dat de provincie Overijssel met kennis, ondersteuning en subsidie vanuit de Stadsbeweging ons hierin terzijde wil staan.” Ook gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de recente ontwikkeling in het centrum: “Vastgoed is een onmisbare factor in de binnenstad. Met de samenwerking tussen ‘de gouden driehoek’ ondernemers, gemeenten en vastgoed loopt Ommen voorop om haar centrum aantrekkelijk te houden.”

Het centrum van Ommen is natuurlijk een plek waar van alles bij elkaar komt: wonen, werken, winkelen en ontspannen. “Er zijn dan ook veel belanghebbenden bij dit plan: ondernemers, inwoners, bezoekers en eigenaren van panden. Om ervoor te zorgen dat we iedereen zo goed mogelijk meenemen in het proces én we gezamenlijk komen tot een binnenstad die nóg mooier is zullen we actief communiceren over de planvorming”, aldus Leo Hoksbergen, de aangestelde kwartiermaker voor het centrum. Werksessies, waarin de partijen met elkaar praten over de plannen die ze ongetwijfeld hebben, zullen volgens Hoksbergen worden georganiseerd. Een extern bureau dat hier ervaring mee heeft zal deze plannen vervolgens uit gaan werken. Er is een stuurgroep opgezet die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Ommen, ondernemers en eigenaren van panden die onder aanvoering van de kwartiermaker voor het centrum dit proces aansturen.