Halt op aanleg honderden extra zonnepanelen door krapte in stroomnetwerk

Ommen – De gemeente Ommen zet vooralsnog een halt op het plaatsen van honderden extra zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen. De gemeente was van plan om op daken van gemeentelijke gebouwen extra zonnepanelen te plaatsen, en de ‘niet gebruikte’ opgewekte stroom terug te leveren. Daarmee wilde de gemeente maximaal gebruik maken van de beschikbare ruimte, en op deze manier hun steentje bijdragen aan het produceren van zoveel mogelijk duurzame energie. De netwerkbeheerders kampen echter met een structureel capaciteitstekort op hun netwerken. Ze kunnen daardoor niet voldoen aan het groeiende aanbod van terug te leveren lokaal opgewekte energie, en de toenemende vraag als gevolg van de komst van grote energievragers zoals datacenters. Het netwerk van Enexis, waar Ommen onder valt, heeft ook te maken met deze beperkingen.

Naar aanleiding van de aanhoudende capaciteitsproblemen liet netbeheerder Enexis afgelopen juli aan de gemeente weten dat er per direct een aansluitstop in ging voor de terug levering van elektriciteit door de grootverbruik aansluitingen. De netwerkbeheerders zijn aan zet om de capaciteitsproblemen op te lossen, maar geven aan dat dit waarschijnlijk een langjarig traject wordt dat tussen de 5 en 10 jaar zal duren. Omdat de gemeente Ommen in haar duurzaamheidsambities een aantal projecten op planning heeft staan om lokale opwekking van elektriciteit te vergroten, is onderzocht in hoeverre deze projecten doorgang kunnen vinden. Daaruit werd duidelijk dat doordat de terug levering voorlopig niet meer kan plaats vinden de investering minder snel zal renderen, en dat er over het algemeen onvoldoende dekking is voor de investering.

DOEK

Zodoende heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voorlopig alleen maar de zonnepanelen te plaatsen die elektriciteit leveren voor het betreffende gebouw, en kunnen voorzien in de stroombehoefte van dat gebouw. Onder meer het plaatsen van circa 240 extra zonnepanelen op het dak van het DOEK -het gezamenlijke onderkomen van de brandweer, politie en gemeentelijke buitendienst- is geannuleerd. De panelen die nu al op het dak van dat gebouw liggen kunnen voldoende leveren voor dat gebouw. Het krediet van 105.000 euro dat de gemeente uittrok voor de aanleg van deze extra panelen komt door dit besluit te vervallen, en de jaarlasten zullen weer terugvloeien naar het budget Energie.

Carrousel

Bij de Carrousel had de gemeente ook plannen om extra energie op te gaan wekken. Dit door het plaatsen van extra zonnepanelen op de voormalige vuilnisbult ten zuiden van het gebouw. Door aanpassingen van de technische installaties bij het zwembad, met onder andere warmtepompen en warmte terugwin-installaties, wordt daar straks minder gas verbruikt, maar stijgt de behoefte aan elektriciteit. Daardoor is daar een relatief grote vraag naar door zonnepanelen opgewekte elektriciteit. Het aantal panelen zal vooralsnog worden afgestemd op de verwachte vraag naar elektriciteit. Maar ook hier zal dus van terug levering aan het netwerk de komende tijd nog geen sprake zijn. Het grootste gedeelte van het gemeentelijke vastgoed heeft inmiddels zonnepanelen die voldoen in de eigen energievraag.

Foto: Carl Attard/Pexels

Bij toekomstige investeringsbesluiten van de gemeente zal het besluit over het niet kunnen terug leveren meegenomen worden. Volgens het college kan dit betekenen dat, tot de capaciteitsproblemen zijn opgelost, de uitbreiding van de lokale opwekking van energie zal stagneren. Zolang de capaciteitsproblemen op het netwerk nog niet zijn opgelost zal bij toekomstige uitbreidingen met name gekeken worden naar kleinverbruik aansluitingen, deze aansluitingen kunnen namelijk nog wel worden aangesloten op het netwerk.

Samen met de buurgemeenten en de provincie Overijssel is de gemeente Ommen in overleg met netbeheerder Enexis om sneller tot een oplossing te kunnen komen. Pas als de capaciteit is uitgebreid kan de gemeente door terug levering via grootverbruik aansluitingen haar duurzaamheidsdoelstellingen alsnog proberen te halen.