Grote belangstelling bijeenkomst herinrichting Julianastraat en Schurinkstraat

Ommen – De gemeente Ommen heeft vanavond een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen rondom de herinrichting van de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat in Ommen. De wegen in het centrum, die in elkaars verlengde liggen, moeten veiliger worden ingericht. Vooral fietsers, voetgangers en aanwonenden ervaren overlast en gevaarlijke situaties. Het doel van de reconstructie is dat de herinrichting van de weg leidt tot lagere snelheden maar met behoud van een goede doorstroming. De bijeenkomst vond vanavond vanaf 19:30 tot 21:30 plaats in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat en trok ongeveer 50 tot 60 bezoekers. Ook ondernemers aan de betrokken wegen waren aanwezig. Zo was Dierck-Jan Gommers van Gommers Supermarkten, franchisenemer van de Albert Heijn die aan de rotonde in de Schurinkstraat zit aanwezig.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ommen stemde op 22 maart van dit jaar in met het voorstel de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat opnieuw in te richten tot een zogeheten ‘erftoegangsweg plus’. Daarbij heeft de raad aangegeven dat de plannen zoveel mogelijk worden gemaakt samen met de aanwonenden, bedrijven en vertegenwoordigers van belangengroeperingen. Om deze reden is vanavond een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis.

Kosten

Tijdens de vergadering van 22 maart werden er door meerdere raadsleden zorgen geuit over de kosten. De gemeente heeft 490.000 euro gereserveerd, deels een subsidie van de provincie van maximaal 200.000 euro en een gemeentelijke bijdrage van 290.000 euro. Raadslid Johan Wind van de ChristenUnie vertelde destijds “Het prijskaartje dat er aanhangt vinden we nogal fors, en ook is er weinig zicht op de extra kosten die hier mogelijk nog aan verbonden zijn.” volgens Theo Katerberg, destijds wethouder, wordt er niet uitgegaan van extra kosten. Het toegezegde budget is taakstellend en zal in principe voldoende moeten zijn. Hier kan echter nog geen uitsluitsel over worden gegeven omdat nog niet duidelijk is hoe het wegontwerp eruit komt te zien.

‘Racebaan’

Eén van de argumenten die werd aangevoerd om het budget te reserveren was dat het wegvak een ‘racebaan’ zou zijn. Volgens Richard de Ruiter, raadslid van de VVD, is daar volgens uitgevoerd onderzoek absoluut geen sprake van. De gemeente heeft sinds kort de beschikking over zogenaamde ‘Speed-Profiles’ van VIA-Stat, dezelfde organisatie die de ongevallen registreert. Uit de gegevens die in de laatste vier maanden van 2017 en de eerste maand van 2018 werden verzameld blijkt dat er op het gehele wegvak nergens structureel te hard wordt gereden. Op de eerste 400 meter, tot het kruispunt met de Raaltestraat, ligt de gemiddelde snelheid rond de 42 kilometer per uur. Op de volgende 400 meter, vanaf het kruispunt met de van Raaltestraat, ligt de gemiddelde snelheid rond de 35 kilometer per uur. Beide ruim onder de maximumsnelheid van 50 kilometers per uur. In deze data worden uitschieters niet meegenomen, deze zijn volgens de gemeente niet te voorkomen ongeacht de situatie.

Verbetermogelijkheden

Tijdens de informatiebijeenkomst kregen de belangstellenden een toelichting op het raadsbesluit. Ook werd getoond wat exact de huidige verkeerskundige situatie is en welke verbetermogelijkheden denkbaar zijn. Daarnaast werd toelichting gegeven op de stappen die worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor de zomer van 2019 ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Aansluitend hiervan zijn medewerkers van de gemeente in groepjes in gesprek gegaan met belangstellenden over de genoemde verbetermogelijkheden. De bezoekers kregen kans om hun ervaring met de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat en hun visie hierop te delen. Bijvoorbeeld wat men wel waardevol vindt in de huidige situatie en daarom graag willen behouden of versterken. En welke veranderingen nodig zijn om de woonomgeving en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Een werkgroep in gesprek met een gemeentemedewerker.
Een werkgroep in gesprek met een gemeentemedewerker.

Werkgroep

Tijdens de bijeenkomst vanavond werden bezoekers ook gevraagd om deel te nemen aan werkgroepen. De gemeente wil dat bewoners en bedrijven actief mee gaan denken aan de herinrichting van straten, in deze werkgroepen wordt besproken hoe deze herinrichting verder vorm wordt gegeven. De werkgroepen moeten een goede vertegenwoordiging zijn van onder andere de bewoners en bedrijven langs de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat. De werkgroepen moeten uit eindelijk twee inrichtingsontwerpen gaan vaststellen. Het college van B&W zal in oktober dit jaar de knoop gaan doorhakken. Maar de voorkeuren die uit de werkgroepen komen zullen zo veel mogelijk gehonoreerd worden.