‘Groep inwoners Beerzerveld vreest meer overlast arbeidsmigranten bij komst pension’

Ommen/Beerzerveld – De politiek van Ommen wil de overlast van arbeidsmigranten, die twee aanwonenden van de Westerweg beschreven tijdens de raadscommissie van vorige week donderdag, aanpakken. Meerdere fracties riepen tijdens de vergadering op tot actie. Tijdens de raadscommissie van 6 december werd gepeild wat het gevoelen van de raad is bij de door Hutten Vastgoed gevraagde bestemmingsplanwijziging, en de achterliggende plannen, voor een aantal percelen op de hoek van de Westerweg en de Kloosterdijk.

Bestemmingsplan

Hutten Vastgoed uit Beerzerveld diende in februari 2018 een verzoek tot bestemmingsplanwijziging in voor de percelen Westerweg 3 tot met 8d en de Kloosterdijk 50 tot en met 64a in Beerzerveld. Er werd toen de afspraak gemaakt dat Hutten zijn plannen verder zou uitwerken tot een concept bestemmingsplan dat besproken kon worden in de raad.

Hutten leverde het concept bestemmingsplan afgelopen juli aan. Naar aanleiding van inspraak bij een informatiebijeenkomst in september is het plan toen bijgesteld tot het plan dat afgelopen donderdag werd besproken in de raad. Inmiddels heeft Hutten het perceel Kloosterdijk 60 onder een aantal voorwaarden, waaronder doorgang van het bestemmingsplan, verkocht aan B.O.M.A. Staalbouw uit Mariënberg.

De achterzijde van het perceel Kloosterdijk 60.

Pension

Hutten Vastgoed wil onder meer een bedrijfsverzamelgebouw gaan realiseren achterop het perceel aan de Kloosterdijk 60. In de rond de honderd jaar oude panden aan de Westerweg 8, waar vroeger Content Themafeesten zat en nu deels Erik’s Eetcafé, moet een pension komen. Afhankelijk zouden hier circa 25 kamers komen. Maar naar aanleiding van inspraak tijdens de informatiebijeenkomst in september is het plan bijgesteld naar 12 kamers. In de kamers komen elk 2 bedden. Er zouden dan 24 slaapplekken worden gecreëerd voor een ‘zakelijke doelgroep in het goedkopere segment’. Als voordelen voor de gasten wordt de ligging dichtbij de N36 en de Evenementenhal in Hardenberg genoemd.

Overlast

Twee omwonenden, die aan de Westerweg ten zuiden van de her te ontwikkelen percelen wonen, spraken in tijdens de raadscommissie. Zij maakten melding van overlast door volgens hun in de buurt rondhangende arbeidsmigranten, die nu in de verpauperende woningen zouden wonen. Bij een kort bezoek aan bevestigd een vriendelijke Roemeense man, al zij het in een gebrekkige combinatie van Duits en Engels, dat zij met meerderen wonen in een in 1910 gebouwd gedeelde van het oude pand van Content. De insprekers vrezen dat in het beoogde pension ook arbeidsmigranten gaan worden gehuisvest, waardoor de door hun ervaren overlast voor de omgeving nog verder zou kunnen groeien.

Toeristen

Britt Menderink woont aan de Westerweg en sprak in namens de buurtvereniging Westerweg, ook wel bekend als Het Viaduct. Ze beargumenteerde dat een pension/hotel gericht op echte toeristen die op korte termijn verblijven een aanwinst kan zijn voor de omgeving, maar niet als er arbeidsmigranten voor langere tijden worden gehuisvest. Ze vertelde dat de beleving in de buurt volgens haar dan ook is dat het pension veelal bedoeld zal zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten. “Is dit zo of is dit niet zo, dat weten we natuurlijk niet. Maar wij vertrouwen hier eigenlijk niet op.” aldus Menderink

Tegengehouden

“We ervaren nu al veel overlast, buitenlandse werknemers slenteren rond op de Westerweg en Oosterweg, loeren naar binnen in woningen of in je auto.”, aldus Menderink in de raadzaal. Zelf heeft ze ondervonden dat dronken mensen in haar voortuin stonden. Ook vertelde ze dat toen haar vriend een keer over de parkeerplaats bij Westerweg 4 reed hij werd tegen gehouden door Roemeense personen. Hij werd volgens haar uitgescholden in een buitenlandse taal en werd door de personen geprobeerd uit zijn auto te trekken. “Dit verpest ons woongenot en geeft een onbehaaglijk gevoel.” zei Menderink.

Melding

Richard Smits van de VVD vroeg Menderink of de genoemde incidenten gemeld zijn bij de politie. Dit is volgens Menderink echter niet gebeurt. Smits, en later ook andere fracties, riepen op om als er overlast wordt ervaren wel degelijk melding te doen bij de politie.

Annelies Bakelaar vroeg namens de fractie van de CDA of er buiten de politie om meldingen zijn gedaan bij andere partijen. Ook dit bleek niet het geval te zijn, voor zover Menderink bekend is er alleen melding gedaan bij de buurtvereniging waarvoor zij aangaf te spreken.

Gerard Hemmink van de LPO vroeg aan Menderink of er contact is geweest met Hutten over de genoemde overlast. Menderink wist hier zelf geen antwoord op te geven, maar een ander lid van de buurtvereniging op de tribune gaf aan dat dit wel het geval is.

Inspreken

Gerjan Heerkes, die sinds ongeveer twee jaar aan de Westerweg woont, wist tot de woensdag voor de vergadering niet dat hij kon inspreken, maar vindt het mooi dat dit kan, en wilde dit dan ook graag doen. Volgens Heerkes werd zijn zoon toen hij samen met twee andere jongens fietste staande gehouden door een Roemeense man. Die zou zijn zoon van zijn fiets hebben getrokken en onzedelijk hebben betast, de jongens schrokken volgens hem flink.

Aangifte

Volgens Heerkes is hier aangifte van gedaan bij de politie, maar dit is volgens een politiewoordvoerster niet het geval. Wel is er melding gedaan bij de politie. Volgens de woordvoerster is de zoon aangesproken toen hij op de parkeerplaats van het terrein op de hoek van de Westerweg en de Kloosterdijk was en daarbij aangeraakt door de man.

Heerkes en zijn zoon hebben de man later opgezocht en die heeft volgens de woordvoerster zijn excuses aangeboden. Het verhaal wat in de buurt rondgaat is dat de man aan het werk was bij een auto en dat de jongens hier veelvuldig dichtbij langs fietsten. Dit zou tot een confrontatie zijn gekomen waarbij de man de zoon van Heerkes geduwd zou hebben.

Vertier

Volgens Heerkes hebben de arbeidsmigranten ’s avonds geen enkel vertier en gaan ze uit verveling de straat op. Hij wil dat de overlast die volgens hem door een kleine groep wordt veroorzaakt wordt aangepakt. Heerkes vertelde dat hij al vaker mensen bij zijn duiven hokken of om zijn auto heeft zien lopen. Hij ziet zich nu genoodzaakt om in zijn tuin een hek en camera’s te plaatsen. Heerkes vertelde wel vaker melding te hebben gedaan bij de politie van verdachte situaties.

Het oude gebouw van Content waar een pension in moet komen.

Opknappen

Heerkes en Menderink benadrukten beiden op zich niks te hebben tegen mensen die vanuit het buitenland hier komen werken. Beiden vinden het opknappen van de buurt positief, maar het huisvesten van meer arbeidsmigranten niet. Wat Heerkes betreft is het advies aan Hutten om alle panden te slopen er gewone woningen op te bouwen.

Bijeenkomst

Menderink vertelde dat zij niet waren uitgenodigd voor de door Hutten georganiseerde informatieavond. Heerkes beaamde dit later ook. Of er überhaupt mensen specifiek waren uitgenodigd is hun niet bekend. Hutten verteld desgevraagd dat er wel degelijk mensen zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst maar dat Heerkes en Menderink buiten de grens vielen. Bij het raadplegen van het kadaster blijken Heerkes en Menderink, buren van elkaar, zo’n 200 meter vanaf de buitengrens van de her in te richten percelen te wonen. Er is geen ambtenaar van de gemeente aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst.

Volgens Hutten waren er zo’n 30 mensen uitgenodigd voor -en aanwezig bij- de informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd door een stedenbouwkundige uitleg gegeven over de plannen. Volgens Hutten kwamen er tijdens de bijeenkomst geen klachten over overlast door de arbeidsmigranten. Wel werden door aanwezigen zorgen geuit over de huisvesting van arbeiders in het pension. Maar hier zal volgens Hutten in het pension geen sprake van zijn. De kamers zullen rond de 40 euro per nacht gaan kosten, en zijn daardoor volgens hem totaal niet aantrekkelijk voor de arbeidsmigranten.

‘Zero tolerance’

Van overlast door de arbeidsmigranten is volgens Hutten geen sprake. Het merendeel zijn mannen van de 45 plus die voor een paar maanden naar Nederland komen om goed te verdienen. Arbeiders die zich bijvoorbeeld dronken misdragen worden naar huis gestuurd. Ook wordt de huisvesting elke 14 dagen gecontroleerd. Het sanitair moet bijvoorbeeld netjes zijn, als dit niet het geval is wordt dit op kosten van de arbeider schoon gemaakt, wat de arbeiders op hun beurt natuurlijk weer willen voorkomen.

Ligging

Als voordelen voor de eventuele gasten van het pension wordt de ligging dichtbij de N36 en de Evenementenhal in Hardenberg genoemd. De insprekers hebben hier echter hun vraagtekens bij. Beerzerveld ligt daarvoor “niet bepaald om de hoek”, aldus Heerkes. Via de N36 zouden gasten in principe eerst naar de Witte Paal of Mariënberg moeten om naar Hardenberg te kunnen rijden.

Volgens Hutten zouden in de omgeving van Hardenberg relatief weinig hotels zijn, en is het doel van het plan te voorzien in de behoeften van bijvoorbeeld bezoekers van de Evenementenhal. Menderink heeft hier haar bedenkingen over. Volgens haar zijn alleen al in Hardenberg nu drie hotels, in Beerzerveld één, in Dedemsvaart en Drogteropslagen meerdere Bed & Breakfasts, en ook in Ommen nog meerdere hotels. Al hoewel er in Hardenberg dan inderdaad relatief weinig hotels zitten, zijn er “dus mogelijkheden genoeg”, aldus Menderink.

Vragen

Gerrit de Jonge, fractievoorzitter van de VOV, stelde tijdens de vergadering kritische vragen over de gemelde problemen aan wethouder Bongers. Hoewel Bongers ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft is hij niet verantwoordelijk voor handhaving, dit is burgemeester Hans Vroomen. De Jonge heeft afgelopen vrijdag dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij wil weten of de burgemeester op de hoogte is van de genoemde overlast door buitenlandse arbeiders in Beerzerveld, en of er ooit actie is ondernomen na meldingen bij de politie.

Ook vraagt de Jonge of er de afgelopen tijd is gecontroleerd op naleving van de bestemmings- en exploitatievergunningen voor de verschillende panden. “De fractie van de VOV verzoekt het college om op korte termijn acties in te nemen en waar nodig handhavend op te treden,” aldus de Jonge die gezien de ‘onrust’ onder de bewoners van Beerzerveld vóór volgend jaar antwoorden wenst.

Delen

Wethouder Bongers beloofde tijdens de vergadering dat het college naar aanleiding van de kritiek van de insprekers en de fracties opnieuw in gesprek zal gaan met de initiatiefnemer. Mogelijk wordt het besproken totaalplan verder in delen behandeld, meerdere fracties riepen hier al toe op. Voor het bedrijfsverzamelgebouw is over het algemeen brede steun, maar over het pension hebben de fracties en de insprekers nog wel sterke bedenkingen.