Gratis fietslampjes bij ‘Light it up!’ campagne in Ommen

Ommen – Na het succes van vorig jaar organiseert het ROV Oost-Nederland opnieuw de fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’. De gemeente levert graag een bijdrage aan de bewustwording van het belang van een goede fietsverlichting bij jongeren. Daarom is aan het campagneteam gevraagd Ommen te bezoeken. Tussen zes en negen vanavond stonden teams in het centrum, nabij de Jumbo. Het team gaat een kort gesprek aan met jongeren, en deelt gratis fietsverlichting uit aan hen die dat niet hebben. Wethouder Leo Bongers is aanwezig om het campagneteam te helpen. Oorspronkelijk zou de actie op 4 december worden gehouden, maar deze kon toen niet doorgaan in verband met weersomstandigheden.

Wethouder Bongers deelt lampjes uit aan een voorbijganger.

Zichtbaarheid

Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Zeker autobestuurders weten vaak maar al te goed hoe slecht een fietser zonder licht zichtbaar is met het weer van deze periode. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze, zo schrijft de gemeente in een persbericht, maar wordt vooral veroorzaakt door het vergeten van verlichting, en uit gemakzucht.

Uit onderzoek is gebleken dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Steeds meer mensen fietsen met goede fietsverlichting omdat ze het belang er van zijn gaan inzien. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Met de ‘Light it up!’ campagne willen het ROV en de gemeente een nieuwe norm rondom fietsen met goede verlichting creëren.

Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel werkende fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren defecte verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee.

Een tevreden ontvanger van de fietslampjes, die ze direct installeerde op zijn fiets.

‘Light it up!’

De campagne ‘Light it up!’ gaat over gemak, het altijd ter beschikking hebben van lampjes, en het creëren van een nieuwe norm. De campagne wordt bij verschillende gemeenten in Gelderland en Overijssel uitgevoerd en gaat zowel over het fysiek verspreiden van licht als over het verspreiden van de boodschap “We fietsen met z’n allen met verlichting”. In 2017 werden bij 40 acties maar liefst 15.000 setjes fietsverlichting uitgedeeld aan jongeren.

Tijdens de acties voert een promotieteam van S.M.I.L.E. promotions korte gesprekken met fietsers over het belang van goede verlichting. Als een fietser defecte verlichting heeft, of helemaal geen verlichting, worden ter plekke nieuwe lampjes meegegeven zodat ze veilig thuis kunnen komen. Door het team wordt dan aanbevolen om eenmaal thuis te zorgen voor werkende en vaste fietsverlichting. De campagne wordt door Kragten en SHIFT-gedragsverandering uitgevoerd in opdracht van het ROV Oost-Nederland.