Gouden jubileum voor IJsvereniging De Doorloper

Ommen – De IJsvereniging in Ommen viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Op 21 januari 1969 werd de vereniging opgericht. Eerst onder de naam IJsclub Ommen. Later – na een fusie met de plaatselijke schaatstrainingsclub – tot “IJsvereniging De Doorloper Ommen”. Ommen heeft meerdere schaatsclubs gekend. Toen het tijd werd voor een heuse ijsbaan in Ommen werd de ijsclub Ommen opgericht. Eerste prioriteit van het bestuur was dan ook het aanleggen van een eigen ijsbaan. De gemeente kwam de ijsvereniging tegemoet door het benodigde terrein beschikbaar te stellen.

Dat was het Laarbos, waar voetbalvereniging OZC juist was verkast naar de voetbalvelden in de woonwijk De Strangen. Dus kon de nieuwe ijsvereniging dit laag gelegen grasland van de gemeente huren om er vervolgens een mooie ijsbaan aan te leggen. De gemeente trok er 20.000 guldens vooruit en met de opbrengst van een inzamelingsactie kon in Het Laar een mooie 400 meter wedstrijdbaan aangelegd worden met krabbelbaantje. Lange tijd moet voor het omkleden van de schaatsers gebruik gemaakt worden van noodvoorzieningen en werd vanuit een caravan warme chocolademelk verkocht. Later kwam er een houten keet met in het midden een potkachel. Dat duurde tot 1987. Toen kon eindelijk ook een nieuw clubpaviljoen bij de ijsbaan geopend worden, die de toepasselijk naam kreeg van “De IJskelder”, genoemd naar de naast liggende ijskelder van Huize Het Laar.

IJsclub Ommen 1919

De Doorloper mag dan dit jaar het gouden jubileum vieren, exact 100 jaar terug was reeds sprake van een IJsclub in Ommen. De in 1919 opgerichte vereniging maakte gebruik van een ondergelopen weiland de Reggemars in het Laarbos pal aan de Regge en eigendom van Baron van Pallandt van Eerde. Op de eerste ‘hardrijderij’ van de nieuwe ijsvereniging is veel publiek uitgelopen terwijl muziekvereniging Crescendo voor een gezellige sfeer zorgt, weet de krant van toen te melden. Als de gemeente in 1932 eigenaar wordt van het Laarbos moet de ijsclub uitzien naar een vervangende ijsbaan. Jonkheer A. Stoop is dan voorzitter van de IJsclub Ommen en tevens bewoner van Huis Olde Vechte. Hij biedt de gracht aan van zijn huis Olde Vechte voor ijsplezier. Behalve Stoop zitten dan in het bestuur mejuffrouw Ans v. d. Boon en de heren H. de Lang, G. de Vries, C. J. Siero, H. Terra en W. Gort.

Jonge schaatsers op de krabbelbaan afgelopen februari.

De Ommenaren binden er graag hun gladde ijzers onder om op het ijs te kunnen zwieren. Ook is er hardrijderij. Zo zijn er bijvoorbeeld wedstrijden in januari 1940. De krant laat weten: “Hardrijderij op schaatsen. Vrijdagmiddag organiseerde de Ommer IJsclub een hardrijderij voor de schoolkinderen. De baan was keurig in orde, zoodat de wedstrijd een vlot verloop had. Onder de vroolijke tonen der muziek, die de sterke geluids-installatie over de geheele baan verspreidde, bonden de jeugdige enthousiasten den strijd aan. Uit den wedstrijd bleek overduidelijk, dat de Ommer jeugd op de gladde ijzers aardig thuis is. De prijzen, die nog gekocht moesten worden, zullen later worden uitgereikt, voorloopig kregen alle deelnemers een reep chocolade”, aldus de krant van toen.

Door de jonkheer weggejaagd

In 1940 is het ook de laatste keer dat de ijsclub terecht kan op de gracht van de Olde Vechte. In dat jaar heeft jonkheer Stoop te maken met visstroperij. Onbekenden laten snoeken uit zijn gracht verdwijnen. Stoop houdt de ijsclub verantwoordelijk en jaagt ze voorgoed van de Olde Vechte af. De Ommer schaatsliefhebbers kunnen gelukkig uitwijken naar de gracht van Huize Het Laar. De gemeente laat als eigenaar van het landgoed het gebruik oogluikend toe. In 1952 wordt opnieuw een ijsclub opgericht: IJsclub Het Laar. De gemeente werkt mee om een ijsbaan in het Laarbos te maken en wil dat deze baan de komende winter nog in gebruik kan worden genomen. De locatie is de spiegelgracht achter Huize Het Laar die daarvoor wordt doorgestoken. Een comité gevormd uit een zevental deskundigen bekijkt hoe een ijsbaan het beste geëxploiteerd kan worden. Voorwaarde vooraf is wel dat de ijsbaan op zondagen gesloten moet zijn.

Missie geslaagd, want op 13 december 1952 kan de ijsbaan Het Laar officieel geopend worden.  De ijsbaan ziet er werkelijk fraai uit en voldoet aan de gestelde eisen om eventuele wedstrijden te organiseren. Het bestuur van de nieuwe IJsclub Het Laar bestaat dan uit de heren: Joh. Hurink, voorzitter, H. van Elburg, secretaris, C.J. Siero, van Wijnbergen, F. Beunk, Joh. Steen, H.A.L. Lambregts, G.J. Seinen en H. Letteboer. Tot eind zestiger jaren is er geschaatst op de gracht van Huize Het Laar. Van een ijsvereniging die wedstrijden organiseerde was echter geen sprake meer. Tot 1969. Dan vinden enkele Ommenaren het tijd worden dat Ommen een echte schaatsbaan krijgt. Op 21 januari 1969 volgt dan de oprichting van IJsvereniging Ommen en niet veel later kan de nieuwe ijsbaan geopend worden.

In de bossen van Het Laar

Nog steeds maakt de club gebruik van deze schaatsaccommodatie op het gemeentelijke landgoed Het Laar. Met een waterinlaat van de Regge is de ijsbaan in de wintermaanden verzekerd van voldoende water. Alleen de ligging in de bossen is vaak redenen dat de ijsbaan bij vorst enkele dagen later open is dan de ijsbanen die in open vlakten zijn gelegen. Maar de sfeer op de baan rondom de bossen is niet te evenaren. Daarvoor krijgt het IJsclubbestuur dan ook vaak complimenten van de schaatsers. Omdat de ijsvereniging zich meer concentreerde op de instandhouding en exploitatie van de natuurijsbaan en minder aandacht had voor het schaatstechnische gedeelte, leidde dat er toe dat op 10 september 1990 een nieuwe ijsvereniging in Ommen werd opgericht met de naam Schaatstrainingsgroep De Doorloper. Op 21 november 2005 fuseerde de ijsvereniging en De Doorloper tot één vereniging onder de naam van “IJsvereniging De Doorloper Ommen” met als doel het schaatsenrijden en de schaatsport te bevorderen.

De club bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat zodra de ijskoorts begint de ijsbaan er prima bij ligt zodat Ommen de ijzers onder kan binden en baantjes kan trekken. De vereniging die aangesloten is bij de KNSB kent twee afdelingen. Een afdeling natuurijsbaan die zich voornamelijk richt op de clubaccommodatie en een afdeling schaatstrainingsgroep. Deze laatste richt zich in de zomermaanden ook op fietstourtochten en is inmiddels een belangrijk onderdeel van de verenigingsactiviteiten. De trainingsgroep kent op dit moment meer fietsleden dan schaatsleden. Vanuit de Ommer bevolking was veel vraag naar een fietstoergroep. Dit heeft geresulteerd in een aparte fietsafdeling, die sinds twee jaar ook zijn aangesloten bij de NTFU Wielersportbond.

Het bestuur van De Doorloper bestaat nu uit André Hoogeveen, voorzitter; Wim Feddema, secretaris; Dick Boschman, penningmeester en de leden Arjan van Lenthe en René Pillen.

Een bijdrage van Harry Woertink