GGZ-centrum van Pro Juventus ‘opent deuren’ in oude Rabobank

Ommen – De nieuwe vestiging van Pro Juventus in het oude Rabobank pand aan Den Lagen Oordt in Ommen is vanmiddag feestelijk geopend. Pro Juventus is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en heeft al een paar honderd cliënten uit de regio in behandeling. Maar deze cliënten moesten reizen naar bijvoorbeeld Wezep of Wijhe; niet bepaald om de hoek dus. Voor Pro Juventus was de keuze voor Ommen daarom voor de hand liggend. Pro Juventus hoopt met de nieuwe vestiging de wachttijd voor behandelingen te kunnen verkleinen. Daarnaast speelde mee dat Pro Juventus een actieve rol speelt bij de Transformatie Jeugdzorg regio IJsselland. Deze activiteiten kunnen voortgezet worden in Ommen, dat deel uitmaakt van deze jeugdzorgregio.

De entree van het gebouw, waar vroeger de welbekende balie van de Rabobank stond.

Pro Juventus

Pro Juventus is een instelling die voorziet in jeugd- en volwassenenpsychiatrie. De instelling werd in 2009 opgericht door psychiater Ronald Graveland. Er wordt onder andere zorg geboden aan kinderen met bijvoorbeeld ADHD, gedrags- en angstklachten, autisme of problemen rondom vechtscheidingen. Maar ook volwassenen met bijvoorbeeld depressies, persoonlijkheidsproblemen of problemen uit hun verleden worden behandeld bij de psychische zorgverlener. Verpleegkundigen komen, waar nodig, ook bij de cliënten thuis of op school. Pro Juventus biedt alleen ambulante behandelingen; er worden geen klinische opnames gedaan. Ook cliënten met verslavingsproblematiek en licht verstandelijke beperkingen kunnen niet terecht bij Pro Juventus.

Samenwerking

Pro Juventus sluit graag aan bij de lokale wensen en behoeften. Tijdens een netwerkbijeenkomst op 6 februari, gehouden in Hotel De Zon, werd duidelijk dat er een sterkte behoefte is aan korte lijnen en snelle interventies ter ondersteuning van huisartsen en collega organisaties. Ook bij Pro Juventus ligt een wens om inloopspreekuren te houden voor deze doelgroep, maar in de toekomst ook voor scholen en sportverenigingen.

v.l.n.r. oprichter Ronald Graveland, burgemeester Hans Vroomen en bestuurster Dineke Smit.

“Het mogelijk maken van inloopspreekuren en het bieden van regionale ondersteuning op maat staat bij ons hoog op de agenda. Dat vraagt echter een flinke dot doorzettingsvermogen omdat dit nog niet tot de reguliere praktijk behoort. Wij gaan daarom samen met andere zorgprofessionals, cliëntorganisaties en zorgfinanciers aan de slag om dit mogelijk te maken,” verteld bestuurster Dineke Smit

Scholing en onderzoek

De behandelaren van Pro Juventus zijn aangesloten bij diverse vakverenigingen. De bestuurder is verbonden aan een Europees Platform van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn en aan internationaal onderzoek op het gebied van complexiteit van diverse zorgvraagstukken in de ggz. Daarnaast schoolt Pro Juventus, via het PJ Lab, pas afgestudeerde psychologen en orthopedagogen in de kneepjes van het vak, en stimuleert zij het oplossend vermogen van de behandelaren van de toekomst. Ook doen verschillende studenten hun afstudeeronderzoek bij Pro Juventus, niet alleen in de psychologie, maar ook van bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

Rabobank

Voordat Pro Juventus haar inname kon nemen in het sinds 2014 leegstaande voormalige bankgebouw, dat ruim 30 jaar oud is, moest het grondig verbouwd en gemoderniseerd worden. In de kelder is een grote ruimte ingericht voor psychomotorische therapie waarbij gebruik is gemaakt van kunstmatig daglicht. Van de 30 werkkamers zijn er ook een aantal ingericht als prikkelarme onderzoekskamers, waarbij van hetzelfde kunstmatige daglicht gebruik wordt gemaakt, en bijvoorbeeld geen ramen zijn. Ook is er een spelkamer en een observatieruimte. Het pand biedt ook ruimte aan collega-organisaties, zo huurt de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW) een aantal kamers. De buitenkant van het gebouw is opgeknapt, maar zal verder ongewijzigd blijven.

Eén van de prikkelarme behandelkamers

De opening werd vanmiddag feestelijk uitgevoerd door burgemeester Hans Vroomen, hij werd daarbij bijgestaan door onder andere bestuurster Dineke Smit en oprichter Ronald Graveland. Aansluitend was er een open huis.