Gerichte ‘Samen tegen drugs’ aanpak werpt vruchten af, “Maar we zijn er nog lang niet”

Ommen – Het gerichte programma ‘Samen tegen drugs’ dat afgelopen voorjaar werd gelanceerd in Ommen heeft volgens burgemeester Hans Vroomen zijn eerste vruchten afgeworpen. Het programma staat onder regie van de gemeente, maar er wordt nauw samengewerkt met de politie en het OM. Maar ook organisaties als WijZ welzijn, het Samen Doen team, het Vechtdal College, de Wolfskuil en Tactus verslavingszorg zijn betrokken.

Foto: Mart Production/Pexels

Het programma heeft twee doelstellingen die voorop staan: Het zo effectief mogelijk aanpakken en terugdringen van het dealen van drugs; in de afgelopen periode werden drie onderzoeken naar dealers afgerond. En het ontmoedigen, tegengaan en zo nodig het helpen bij stoppen van drugsgebruik door met name jongeren. Voor dat laatste wordt een persoonsgerichte aanpak ingezet.

Stopbrief

Onderdeel van die aanpak is het in kaart brengen van welke jongeren in drugs met aanraking komen, of daar wellicht toe verleidt zouden kunnen worden. Volgens Vroomen zijn er in Ommen enkele tientallen jongeren bekend die regelmatig met drugs in aanraking komen. Bijvoorbeeld het gebruiken, verhandelen of daaraan gerelateerde overlast veroorzaken. “Daaromheen bevindt zich een groep van zo’n honderd kwetsbare jongeren waar we ons zorgen over maken”, aldus de burgervader. De jongeren zijn meestal al bekend bij organisaties als jongerenwerk.

Bij 35 individuele jongeren -of hun ouders, indien minderjarig- is in de naam van de burgemeester een ‘stopbrief’ afgegeven. Daarin worden zowel de jongeren zelf als hun ouders of voogd hulp aangeboden. Maar het schrijven bevat ook een dringende en duidelijke boodschap: “Stop met overlast veroorzaken beste jongeren. We hebben je in beeld, en we houden je in de gaten. Je kunt ervoor kiezen om ons je te laten helpen, of hulp zoeken. En anders zullen we je volgen”, aldus Vroomen. “Dat klinkt wellicht wat streng, maar feitelijk is dat natuurlijk wel wat we doen.”

16

Van deze ontvangers hebben tot nu toe zestien jongeren zich gemeld, en is voor hen een begeleidingstraject opgestart in het kader van de persoonsgerichte aanpak. Dat bijna de helft van de aangeschreven jongeren na de brief heeft besloten actie te ondernemen stelt de burgemeester tevreden. “Al met al een prachtig resultaat, waar ik zeer trots op ben. Maar we zijn er echt nog niet”, zegt Vroomen.

Ondertussen hebben er ook twee bijeenkomsten plaatsgevonden met groepen ouders. Daarbij waren onder meer Tactus verslavingszorg en WijZ jongerenwerk aanwezig. De ouders kregen hier steun en professionele begeleiding aangeboden, en werden geadviseerd (over hoe) met hun kind het gesprek aan te gaan. “Ik vond het ingrijpende ervaringen om met deze ouders te spreken en hun zorgen te horen”, zegt Vroomen.

Ondanks het relatieve succes beseft Vroomen vanzelfsprekend ook dat het drugsprobleem daarmee in Ommen niet verdwenen is. Er staat niet zonder reden terugdringen van het dealen, en het ontmoedigen van het gebruik. Want laten we eerlijk zijn, wij gaan in Ommen de problematiek rond drugsgebruik niet oplossen”, zegt Vroomen. “Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat we zoveel mogelijk voorkomen, en we daarmee ook onze jongeren zoveel mogelijk beschermen.”

Vlierlanden

Drugs blijven volgens Vroomen nu eenmaal relatief gemakkelijk voorhanden, en zijn te vanzelfsprekend geworden in de samenleving. “Het gebruik is zeer breed geaccepteerd. Misschien wel te breed geaccepteerd, als het gaat over party’s waar jongeren drugs als een genotsmiddel gebruiken. Maar ook bij veel volwassenen horen drugs erbij. Zo’n beetje 25% van alle 18-plussers heeft ooit cannabis gebruikt.”

De gemeenteraad uitte al eerder zijn zorgen over de drugsproblematiek in de gemeente, en het dagelijks bestuur werd eerder deze maand nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Tijdens een vergadering van de raadscommissie vertelde LPO-fractievoorzitter Dick Remmers dat een bestuurslid van zijn partij tijdens een wandeling in de Vlierlanden van een klein kind een gevonden voorwerp in de handen gedrukt kreeg. “Zo van dit is vies. Dat had ze gelukkig goed door. Het betrof drugs, midden in deze kinderrijke wijk”, aldus Remmers.

De Vlierlanden kwam al eerder ter sprake bij dit onderwerp, en het voorval doet wat de LPO betreft alle alarmbellen afgaan.Je wilt immers niet voorstellen wat hiermee had kunnen gebeuren. Uiteraard hebben wij hier melding van gemaakt bij de politie.” Volgens woordvoerder Frank Brouwer van de politie werd de vondst op dinsdag 10 mei gedaan in een speeltuin aan de Lantheer. “Dat ging om een bakje met een kleine hoeveelheid softdrugs. Dat is door ons opgehaald, en vernietigd”, verklaard Brouwer.

Het aantreffen was voor de lokale partij aanleiding om er opnieuw aandacht op te vestigen in de politiek. Tijdens de bewuste vergadering vroeg het de portefeuillehouder, burgemeester Hans Vroomen onder andere om de laatste stand van zaken rond het gebruik en de handel van drugs, en onder meer het aantal meldingen dat bekend is.

Volgens Vroomen zijn er sinds het begin van dit jaar bij de politie alleen al in de Vlierlanden vier drugs gerelateerde meldingen gedaan. Burgemeester Vroomen gaf tijdens de vergadering toelichting over het eerdergenoemde programma, en de bovenstaande resultaten. “Ik ben in ieder geval blij om te constateren dat er meer gebeurt, dan er in ieder geval in mijn gezichtsveld plaatsvindt”, besloot Remmers zijn inbreng.

Melden

Volgens burgemeester Vroomen is de hulp en ondersteuning van inwoners nog steeds hard nodig. “Inwoners hebben een actieve rol, echt een hele actieve rol, als het gaat om de aanpak van de problematiek rond drugs”, meent Vroomen. Hij roept ‘alle inwoners, en alle ouders’ dan ook op om altijd melding te doen bij de politie als zij iets zien wat met drugs of het dealen daarvan te maken kan hebben. “Het zal niet zo zijn dat de politie altijd direct kan verschijnen. Maar elke melding wordt serieus genomen, en we bekijken hoe we goed met elk signaal kunnen omgaan.”

Zulke meldingen helpen de gemeente vooral ook in de informatiepositie, en bij het krijgen van een beter beeld van wat er speelt. Behalve vanuit de politie komt die informatie ook vanuit onder andere het jongerenwerk, het onderwijs en de verslavingszorg. “Voor een succesvolle aanpak is het verkrijgen van informatie immers essentieel. Alle informatie die wordt verzameld brengen we bij elkaar, en daarmee krijgen wij steeds meer zicht op de drugsproblematiek en kunnen wij meer gerichte maatregelen nemen”, licht Vroomen toe.

Politiewoordvoerder Brouwer sluit zich aan bij die oproep: “Als mensen informatie hebben, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kunnen ze dat altijd bij ons melden.” Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844, of het tipformulier op de politie website. Maar ook volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of hun website www.meldmisdaadanoniem.nl.

De politiewoordvoerder benadrukt wel dat als mensen crimineel gedrag zien, bijvoorbeeld als ze vermoeden dat er een drugsdeal plaatsvindt, men direct 112 mag bellen. “Daar vang je ook boeven mee. Veel mensen zijn nog in de veronderstelling dat je het alarmnummer alleen mag bellen als er mensenlevens in gevaar zijn of er brand is. Maar als er nú politie nodig is, bijvoorbeeld bij een criminele handeling, is dat het nummer om te bellen.”

De komende maand zal gestart worden met een preventieplan rond middelengebruik. Dat wordt onder meer ingezet bij scholen, sportkantines, jongerencentra, evenementen en in de horeca. “En dat is nogal een klusje in een samenleving waar drugs zo vanzelfsprekend, en zo geaccepteerd zijn”, besluit Vroomen.