Gemeenteraad wil dat college zich maximaal inzet tegen laagvliegroute Lelystad Airport

Ommen – De gemeenteraad van Ommen wil dat het dagelijks bestuur van de gemeente zich maximaal in gaat zetten om de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor Ommen zo beperkt mogelijk te houden. Zo blijkt uit een motie die bij de eerstvolgende raadsvergadering op 3 februari ingediend zal worden door D66-fractievoorzitter Henri Mors. De motie wordt gesteund door alle raadsfracties, en het college wordt ermee opgedragen aan te sluiten bij het initiatief in de gemeente Dalfsen.

Aanleiding voor de politieke acties is de toezegging van het vorige kabinet, dat de routes zodanig aangepast zouden worden dat Overijssel en Gelderland geen last zouden ondervinden van laag overkomende vliegtuigen op weg naar Lelystad. Maar op 2 december 2021 liet toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer weten dat het niet is gelukt om de geplande laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle op te heffen.

In 2018 werd een ‘belevingsvlucht’ uitgevoerd over de bewuste aanvliegroutes van Lelystad Airport.

Op basis van eerdere toezeggingen van de minister werd verwacht dat de bewuste laagvliegroute, die in het zuiden ook deels over grondgebied van Ommen komt, vermeden kon worden. Maar volgens de lokale D66 fractie wordt er overduidelijk niet voldaan aan die eerder gewerkte verwachtingen, gestelde voorwaarden en dus de gedane toezeggingen.

Motie

Op 15 december 2021 nam de Provinciale Staten van Overijssel al een motie genaamd ‘Geen laagvliegers boven Overijssel’ aan, waarmee de Gedeputeerde Staten van Overijssel worden verzocht contact op te nemen met de minister, en te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om laagvliegroutes boven Overijssel alsnog af te kunnen wenden. De gemeenteraad van Dalfsen nam kort daarna op 20 december op initiatief van de lokale D66 fractie unaniem een motie aan, waarmee het college van Dalfsen wordt gevraagd de provincie hierin te ondersteunen, en waar mogelijk samenwerking te zoeken met andere gemeenten.

De gemeenten en provincie richten hun pijlen vooral op een spoedige herinrichting van het luchtruim, die op het moment pas over enkele jaren is voorzien. Als deze wordt vastgesteld, zijn de mogelijkheden tot laagvliegen op grote afstand van de luchthaven zeer beperkt. De oproep aan het nieuwe kabinet is dan ook: maak zo snel mogelijk werk van die herinrichting. “Dat is nodig omdat deze laagvliegroute negatieve consequenties zal hebben voor de leefbaarheid, onze leefomgeving, toerisme en de natuur”, aldus de Democraten 66.

Ommen

De gemeente Ommen sprak in het verleden al eens zorgen uit over de genoemde laagvliegroute. En Henri Mors, fractievoorzitter van D66 in Ommen, heeft het college recent mondeling gevraagd om als gemeente Ommen deze initiatieven mede te ondersteunen. Het college was daar wel toe bereid, maar wilde dat bij monde van burgemeester Vroomen pas doen nadat het daartoe van de gemeenteraad middels een motie het formele verzoek had gekregen.

De eerstvolgende vergadering waarin zo’n motie zou kunnen worden besproken is de eerstvolgende op 3 februari 2022. Behoorlijk veel later, en mosterd na de maaltijd wat Mors betreft. Aanleiding voor de politiek veteraan om eind vorig jaar contact op te nemen met zijn collega-fractievoorzitters. Daarbij werd duidelijk dat ook in Ommen alle fracties een dergelijke motie zouden steunen.

Mors bereidde een motie voor, en stuurde deze nog net voor de jaarwisselingen naar het college en de griffie. Daarbij deed hij het verzoek alvast in de geest van de motie contact op te nemen met het college van Dalfsen, om gezamenlijk op te treden. Navraag bij het college leert dat het op de hoogte is van de vraag, maar niet vooruit zal lopen op de politieke besluitvorming. “Het college staat daar inderdaad positief in. Maar we wachten eventjes de raadsvergadering af”, reageert verantwoordelijk portefeuillehouder Leo Bongers desgevraagd.

“We hebben in het verleden ook onze stem daarin laten horen. We hebben in het verleden eigenlijk Dalfsen al het mandaat gegeven, dat als het gaat om verdergaande gesprekken wij ons laten vertegenwoordigen door Dalfsen, en daar samen in op te trekken. Samen zijn we sterk, en Dalfsen heeft een zekere deskundigheid op dat gebied. Dit (de motie, red.) is eigenlijk nog een keer een bevestiging van de tactiek wij als Ommen volgen”, licht de wethouder toe.

Tijdens de raadsvergadering van 3 februari zal de motie worden behandeld, en dan formeel door de raadsfracties worden bekrachtigd. “De raad van Ommen hoopt hiermee een bijdrage te leveren waar het nieuwe kabinet rekening mee zal houden en het vertrouwen in de politiek wordt hersteld”, besluit Mors.