Gemeenteraad legt toekomst van Huize het Laer in handen van inwoners

Ommen – Huize het Laer is al decennialang in eigendom van de gemeente Ommen. Het gebouw wordt momenteel verhuurd aan De Zon, die er trouwerijen en andere feesten organiseert. Maar deze overeenkomst loopt binnenkort ten einde. Daarnaast moet er hoognodig een forse renovatie plaatsvinden, waarvan de kosten volgens eerste ramingen minstens een miljoen euro zullen zijn.

De gemeente staat nu dus voor een belangrijke keuze. Het gebouw zou verkocht kunnen worden aan iemand die er dan invulling aan gaat geven, maar ook de renovatiekosten voor rekening wil nemen. Een andere optie is dat de gemeente zelf de rekening voor de renovatie betaald, maar ook dan is men nog op zoek naar een goede bestemming; wat ook eenzelfde soort verhuur zou kunnen zijn.

Participatie

Om de term participatie maximaal tot zijn recht te laten komen, heeft de gemeenteraad besloten om het aan de inwoners te laten wat er in de toekomst met Huize het Laer moet gaan gebeuren. “We kunnen wel weer op gemeentehuis beslissen van dit gaat het worden, maar zegt u het nu eens als inwoners van Ommen”, aldus LPO-fractievoorzitter Dick Remmers. “En zo is het echt, de inwoners mogen stemmen over wat het wordt.”

Om te horen wat voor ideeën inwoners al dan niet hebben voor de toekomst van het gebouw, zijn raadsleden vandaag de hort op gegaan. Aanhakend bij de Burendag van het Oranje Fonds gingen de politici verdeeld in twee groepen -verdeeld over de stad en het buitengebied- langs bij inwoners.

Aanvankelijk waren mensen toch wat terughoudend. “Men denkt toch: dat beslist de gemeenteraad wel weer in het gemeentehuis. Maar het is echt de meeste stemmen tellen, en dat idee gaat door”, zegt PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman. Henri Mors: “We willen de echte mening van inwoners horen. Dat kan met inspraakavonden, maar zo spreken we ook veel mensen die zich daar niet hadden laten horen; en krijgen we oprechte reacties”, aldus de D66-fractievoorzitter. “Daarom hebben we dit ook juist bedacht. En veel mensen geven aan het een heel leuk idee te vinden”, vult Moerman aan.

Koek

Om de gesprekken op gang te brengen werden koeken meegebracht. Bakkers Ten Brinke en Van der Most bedachten speciaal voor de gelegenheid ’t Ommerlaertje. Met boven op de statige koek een plaatje van het Rijksmonument, en met smeuïge vulling binnenin begon de dialoog al snel. Ideeën voor en meningen over blijken er in ieder geval voldoende te zijn. De overgrote meerderheid wil in ieder geval dat het geheel behouden blijft. En wat veel mensen betreft is het prima als het blijft zoals het nu is.

Maar ook voor andere invullingen zijn er diverse ideeën. Van een museum over Jiddu Krishnamurti tot een hospice. Ook ‘iets met zorg of voor ouderen’ komt vaak voorbij, alleen is de vraag wel hoe geschikt het pand daarvoor kan zijn. Alhoewel er genoeg creatieve ideeën bestaan, heeft niet iedereen even goed nagedacht over de haalbaarheid. Er moet immers een partij zijn die het dan allemaal gaat exploiteren.

Diverse inwoners kwamen met het voorstel om in een deel van het gebouw een horecagelegenheid te vestigen, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dan kunnen werken. Zo zouden de lasten dan ook in toom kunnen worden gehouden voor een eventuele andere gebruiker. Ondanks dat veel inwoners willen dat de grote tuin achter het huis in ieder geval openbaar toegankelijk wordt, zijn er ook mensen die een appartement in het gebouw wel zien zitten.

Stemmen

Behalve burgers worden ook ondernemers gevraagd hun plannen in te dienen. Uiteraard zijn aan het indienen wel enkele randvoorwaarden aan verbonden. Zo moet het plan een toegevoegde waarde hebben voor Ommen, evenals dat het toekomstbestendig en duurzaam is. Afhankelijk van de invulling is een sluitend verdienmodel ook een vereiste.

De ideeën kunnen tot 1 november worden ingestuurd via de website www.ommenaanzet.nl. De raad zal deze toetsen op haalbaarheid, en er vervolgens een selectie van maken. Het is daarna aan inwoners vanaf twaalf jaar en ouder om te stemmen op het plan dat hun voorkeur heeft. De gemeenteraad hoopt december dit jaar de uitkomst en eventuele vervolgstappen bekend te kunnen maken.