Gemeenten willen Bestuursdienst Ommen-Hardenberg opheffen

OMMEN – De colleges van Burgemeesters & Wethouders van Ommen en Hardenberg zijn het eens over de opheffing van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg per 1 januari 2019. Zij vragen hiervoor toestemming aan de gemeenteraden. Per 1 januari 2019 hebben de gemeenten Ommen en Hardenberg ieder weer hun eigen ambtelijke organisatie. Omdat Ommen kiest voor een compacte organisatie, neemt Ommen vanaf dan op een aantal gebieden producten en diensten af bij de gemeente Hardenberg. Zo blijft de dienstverlening richting inwoners en ondernemers in beide gemeenten goed geregeld.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is sinds 2012 de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Het meeste zichtbare gedeelte hiervan is de buitendienst Ommen-Hardenberg. In juni werden de colleges van B&W van Ommen en Hardenberg het eens over het beëindigen van de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) met ingang van 1 januari 2019. De gemeenteraden van Ommen en Hardenberg gingen hiermee in juli akkoord. Het akkoord over het beëindigen van de BOH tussen de twee gemeenten is in de afgelopen periode verder uitgewerkt.

Het meeste zichtbare gedeelte van de bestuursdienst is de buitendienst Ommen-Hardenberg.

Twee nieuwe ambtelijke organisaties

De gemeenten Ommen en Hardenberg richten ieder hun eigen organisatie in. De gemeente Ommen wordt een regiegemeente die veel taken uitbesteedt of inhuurt. Momenteel loopt de werving- en selectieprocedure voor een functie bij de gemeente Ommen voor medewerkers van de BOH.

De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. Medewerkers van de BOH die niet overgaan naar de gemeente Ommen, treden automatisch in dienst bij de gemeente Hardenberg. Dat is mogelijk omdat personeel van de gemeente Hardenberg ook na 1 januari 2019 voor bepaalde taakgebieden werkzaamheden uitvoert in opdracht van de gemeente Ommen.

Dienstverlening inwoners goed geregeld

Met het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke uitvoeringscontracten regelen de gemeenten Ommen en Hardenberg de onderlinge (ambtelijke) dienstverlening. Hiermee blijft de dienstverlening richting inwoners goed geregeld. Voor de backoffice van het sociaal domein, het openbaar gebied, ICT, gegevensbeheer, postafhandeling en het archief levert de gemeente Hardenberg de producten en diensten aan de gemeente Ommen tot en met 2024.

Voor de taakgebieden facilitaire zaken, salarisadministratie, belastingen en verzekeringen sluiten de gemeenten tijdelijke uitvoeringscontracten met een looptijd van twee jaar. De gemeente Hardenberg voert de producten en diensten voor deze taakgebieden in 2019 en 2020 uit in opdracht van de gemeente Ommen. Voor een aantal taakgebieden is de beschikbare tijd voor de gemeente Ommen te kort om dit uit te besteden bij derden. Om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen, voert de gemeente Hardenberg de werkzaamheden op deze gebieden in 2019 nog uit voor Ommen. Het gaat om de Publieksdienst, Samen Doen en werkzaamheden op het gebied van werk en inkomen.

Opheffingsbesluit en liquidatieplan

Om de beëindiging van de BOH formeel te regelen moeten de colleges van B&W een opheffingsbesluit nemen. Hiervoor vragen zij nu toestemming aan de beide gemeenteraden. Als onderdeel van het opheffingsbesluit leggen de colleges van B&W ook een liquidatieplan aan de gemeenteraden voor. In het liquidatieplan zijn de gevolgen van de beëindiging van de BOH verder uitgewerkt. Het gaat met name om juridische, bedrijfseconomische, financiële en fiscale aspecten. En de gevolgen voor het personeel van de BOH.

Bespreking in gemeenteraden

De gemeenteraden bespreken de opheffing en liquidatie van de BOH en de bijbehorende onderlinge dienstverlening op 13 september in Ommen en op 18 september in Hardenberg. De raden nemen op 27 september in Ommen en op 2 oktober in Hardenberg een besluit. Begin oktober kunnen de colleges van B&W dan definitief besluiten om de BOH per 1 januari 2019 op te heffen.