Gemeente zit met LED-reclamebord Wiechers Wonen in de maag

Ommen – Het college van burgemeesters en wethouders zit in de maag met de vraag of Wiechers Wonen nu wel of geen led-reclamebord mag plaatsen langs de afslag bij de N48. November vorig jaar deed Wiechers Wonen een conceptaanvraag voor het vervangen van hun bestaande reclamebord en deed het een verzoek tot een vooroverleg. Bij het vooroverleg dat in februari dit jaar plaatsvond kreeg Wiechers te horen dat het huidige bord niet vervangen mag worden door een LED-scherm.

Bestemmingsplan

Zo’n bord is in strijd met het daar geldende bestemmingsplan. De gemeente kan wel medewerking verlenen door middel van een zogeheten ‘buitenplanse afwijkingsprocedure’. Er werd echter geconcludeerd, dat er vanwege een negatief advies van verkeerskundigen van zowel de gemeente, als de provincie, geen medewerking kan worden verleend.

Afleiding

Een gemeentelijke adviseur geeft aan dat de kans bestaat dat het verkeer op de N48 wordt afgeleid door tekst- en reclameborden en dat dit een ongewenst effect zal hebben op de verkeersveiligheid van de provinciale weg.

De verkeerskundige adviseur van de provincie geeft aan dat verkeersdeelnemers ter hoogte van de plek van het bord van rijstroken moeten wisselen, en moeten uit- en invoegen. De plaatsing van het reclamebord is daarom uit het oogpunt van de risico’s voor de verkeersveiligheid niet toegestaan. Bovendien heeft de provincie een beleid dat er naast de N-wegen slechts borden ten dienste van het verkeer zijn toegestaan.

1979

Het huidige reclamebord is geplaatst op basis van een in 1979 verleende reclamevergunning. Tijdens de behandeling van het principeverzoek gaf Wiechers aan in de veronderstelling te zijn dat het huidige reclamebord legaal is, op basis van de in 1979 verleende vergunning.

Wiechers wil het huidige reclamebord vervangen door een reclamebord dat groter en moderner is. Wiechers verwachte dat hij voor het nieuwe bord, een LED-scherm met een ‘statische reclametekst’, een vergunning zou krijgen.

Het huidige bord naast de afrit van de N48.

Heroverwegen

Het verzoek van Wiechers is onlangs opnieuw besproken in het overleg van de wethouders met zijn beleidsambtenaren, waarna een discussienota is opgesteld die in het college van B&W besproken moet worden. Het college wordt nu gevraagd om eerst een standpunt te nemen over het in algemeen wel of niet plaatsen van LED-reclameborden langs provinciale wegen in de gemeente. Als het college daar een standpunt over heeft genomen moet het college bepalen of de afwijzing van de aanvraag van Wiechers Wonen moet worden heroverwogen.

Precedent

Volgens de discussienota die het college gaat behandelen zou meegewerkt kunnen worden aan de wens van Wiechers door een vergunning voor een nieuwe reclame-uiting te koppelen aan de vergunning uit 1979, waardoor eventuele precedentwerking voor meerdere nieuwe reclame-uitingen in de hand kan worden gehouden. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan de lichtsterkte, afhankelijk van dag of nacht, en aan wanneer de lichtreclame uit moet zijn.

Minpunten

Minpunten voor een vergunningverlening zijn dat het geldende bestemmingsplan geen reclame-uitingen toestaat, dat verkeerskundigen vanwege de verkeersveiligheid een negatief advies geven. En dat plaatsing van LED-reclame door Wiechers Wonen kan leiden tot aanvragen van andere bedrijven die soortgelijke reclame willen plaatsen.

Provincie

De provincie staat behalve verkeersborden geen borden toe langs hun wegen. Het risico bestaat dat wanneer de gemeente, ondanks het negatieve advies van de verkeerskundigen, wel medewerking zou verlenen aan de reclame-uitingen langs de provinciale wegen binnen de gemeente, de provincie een zienswijze gaat indienen of op een andere wijze ingrijpt bij de besluitvorming hierover.

Ambtelijk

Het ambtelijke advies is helder; geen led-reclameborden of andere reclame-uitingen toe staan langs provinciale wegen. En dus ook niet voor Wiechers Wonen. Het college van B&W is nu aan zet.