Gemeente worstelt nog met blauwe zone beleid

Ommen – De gemeente Ommen worstelt nog met het nieuwe blauwe zone parkeer beleid. De gemeente wil dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen voor verschillende doelgroepen zijn in het centrum. Zoals ondernemers en hun personeel, mensen die hun boodschappen doen en mensen die een toeristisch bezoek brengen aan het centrum. Maar parkeerruimte is schaars en de wensen van de doelgroepen zijn lang niet altijd hetzelfde.

Verschillende tijden

Meerdere raadsleden stelden tijdens de raadscommissie van afgelopen donderdag voor om de maximale parkeertijden in de blauwe zone te laten verschillen. “Wellicht kunnen we die bij verswinkels bekorten tot één in plaats van twee uur”, gaf Marinus Dunnewind van het CDA aan.

Het college van B&W is geen voorstander van verschillende parkeertijden. “We willen uniformiteit, zodat mensen niet onaangenaam verrast worden”, aldus portefeuille houdende wethouder Leo Bongers. “En we streven naar zo min mogelijk borden in het centrum.” Bongers gaf aan dat het verschil in maximale parkeertijden iets is voor de raad om over te beslissen.

Varsenerstraat

In het huidige beleid is de maximale parkeertijd in het blauwe zone gebied overal 2 uur. Alleen de handvol parkeerplaatsen aan de Varsenerstraat, ter hoogte van de Intertoys, hebben een afwijkende maximale tijd van 1 uur. Roosmarijn Wernars van de D66 merkte op dat dit niet op de website van de gemeente wordt aangegeven, hier staat dat de maximale parkeertijd in de blauwe zone van Ommen overal 2 uur is.

De blauwe zone parkeerplaatsen aan de Bouwstraat.

Laadpalen

Johan Wind (CU) vindt dat de gemeente een beleid moet ontwikkelen over het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Bongers vertelde dat er ‘op zeer korte termijn’ al enkele laadpalen worden geplaatst. “Bij langparkeerplekken, niet in blauwe zones.” er gaan daarmee geen parkeerplekken in het centrum ‘verloren’. De gemeente evalueert het parkeerbeleid op basis van de huidige praktijk en de mening van ondernemers en inwoners.

Delicaat

Het parkeerbeleid wordt in het raadsvoorstel een ‘delicate kwestie’ genoemd vanwege de uiteenlopende belangen. De gemeente heeft daarom met alle partijen gesproken. Vrijwel iedereen is het erover eens dat de bestaande ontheffingen -die het effect van de blauwe zone deels tenietdoen- moeten worden geschrapt en er opnieuw moet worden begonnen.

De ondernemers willen dat de blauwe zones uitsluitend voor kort parkeren bestemd worden, zoals nu feitelijk ook de bedoeling is, zodat ontheffing houders niet de hele dag voor hun winkeldeur geparkeerd staat. Bewoners geven daarentegen aan dat zij ondanks het hebben van een ontheffing nog steeds geen zekerheid hebben van een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning. Zij vinden juist dat er in het verleden door de gemeente te veel is gekeken naar de belangen van ondernemers en toeristen.

Ontheffing

Het college wil vanaf dit jaar geen ontheffingen meer verlenen voor de blauwe zone. Bewoners uit het centrum kunnen als alternatief daarop een vergunning aanvragen voor een van de drie vergunningsparkeerterreinen voor bewoners, die op maximaal 300 meter van hun woning, buiten het centrum liggen.

Er kwamen uit de raad nog wel opmerkingen over ontheffingen voor de bevoorrading van versproducten. Volgens Bongers zijn er een aantal ideeën besproken met ondernemers, deze moeten nog verder uitgewerkt worden. Er wordt gekeken of er bijvoorbeeld een centrale losplaats kan worden gerealiseerd.

Plannen

Een aantal raadsleden hadden ook vragen over de toekomst van de parkeerplaats op de hoek van de Varsenerstraat en Wethouder Paarhuisstraat. Er bestaan plannen voor de komst van een woon/werk locatie op de plaats van de parkeerplaats. Daarbij zouden de parkeerplaatsen daar wel verdwijnen. Volgens Bongers moet er nog besluitvorming in zowel het college als in de raad plaatsvinden, maar de inzet van het college is om het plan niet door te laten gaan.