Gemeente wil ‘e-rijden’ stimuleren en gaat openbare laadpalen plaatsen

OMMEN – De gemeente Ommen wil elektrisch rijden stimuleren en gaat daarom de komende jaren een flink aantal openbare laadpalen plaatsen. Elke kern in de gemeente moet de beschikking krijgen over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente online een aanvraag indienen voor een laadpaal in hun omgeving. Bij aanvang van de aanbesteding was de eerste inschatting dat de gemeente Ommen in 2020 een behoefte zal hebben aan 20 openbare laadpalen.

Samen met 43 gemeenten in de provincie Gelderland en Overijssel is de gemeente Ommen onderdeel van de ‘Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden’. De komende jaren worden met een gezamenlijke aanbesteding in al deze gemeenten zo’n 2.250 slimme openbare laadpalen geplaatst.

Kernen

De gemeenten en de provincie Overijssel willen dat in elke kern met meer dan 1000 inwoners een openbare laadpaal komt. Op deze manier moet een dekkend netwerk van openbare laadpalen ontstaan. Hierdoor moet het gebruik of de aanschaf van elektrische voertuigen in de kleine kernen worden gestimuleerd. Waar de palen komen te staan wordt overlegd met de Plaatselijk Belangen. Voorwaarde voor het plaatsen van een openbare laadpaal in de kernen is dat in de kern al niet een openbare paal aanwezig is. Binnen de gemeente Ommen komt hier alleen Lemele voor in aanmerking.

Ook met de Plaatselijk Belangen van kernen met minder dan 1000 inwoners gaat de gemeente Ommen in gesprek om te bepalen of hier behoefte is aan een laadpaal. Als die behoefte er is wordt gezamenlijk bepaald waar de palen moeten komen te staan. Om de locaties van de laadpalen te bepalen wil de gemeente Ommen binnenkort met alle Plaatselijk Belangen van de kernen om tafel om de interesse te bespreken en voorkeurslocaties te bepalen.

Locaties

De gemeente wil in ieder geval laadpalen plaatsen op een aantal strategische locaties. Zoals voor twee parkeervakken op de Voormars, bij het parkeerterrein bij het gemeentehuis en Den Oordt, en bij het sportpark Westbroek. Daarnaast kunnen inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente een openbare laadpaal in hun eigen omgeving aanvragen via www.openbaarladen.nl/ommen. Zo moet het voor mensen die niet op hun eigen terrein een laadpaal kunnen plaatsen gemakkelijker worden om een elektrische auto op te laden.

Naast de paar geplande palen worden er alleen laadpalen geplaatst als daarvoor bij de gemeente een aanvraag wordt ingediend. Een plankaart van EcoTap/Allego voor een openbare laadinfrastructuur is de basis voor het toewijzen van de laadpunten. Gaandeweg moet er een netwerk in de gemeente Ommen ontstaat waarbij men nooit verder dan 250 meter hoeft te lopen bij het laden van een auto.

Kosten

De aanbesteding is voor zowel de provincie als voor de gemeente erg gunstig uitgevallen. De gemeentelijke bijdrage voor het plaatsen van een openbare laadpaal is nul euro. Alleen als de concessiehouder kan aantonen dat een voorgestelde locatie onrendabel is betaald de gemeente een bijdrage van €995. In de praktijk is gebleken dat dit nauwelijks voorkomt.

De schaalgrote van de aanbesteding heeft er eveneens toe geleid dat de prijs voor een kWh stroom bij de laadpalen is uitgekomen op 15 cent. Dit is volgens de gemeente de laagste prijs van Nederland. Ter vergelijking; een instap Tesla Model S heeft een accu met een capaciteit van 85 kWh. Een volle accu, met een theoretisch bereik van ruim 400 kilometer, kost dan ongeveer €12,75. Dit model auto gebruikt per kilometer ongeveer 0,2 kWh, wat met het aangegeven tarief uit komt op ongeveer 3 cent per kilometer. In tegenstelling daartoe kost een auto op fossiele brandstof toch al gauw 10 cent per kilometer aan alleen brandstof. Een kWh uur stroom bij de ‘Superchargers’ van Tesla zoals die bij het Van der Valk hotel in Zwolle staan kosten 20 cent per kWh.

Laadpalen

De openbare laadpalen zoals die in Ommen moeten komen zijn voorzien van twee aansluitingen. Deze palen worden daarom bij voorkeur geplaatst ter hoogte van de scheiding van twee parkeervakken. Wanneer de gemeente akkoord gaat met een locatie voorstel dient een verkeersbesluit te worden genomen. In eerste instantie zal zo’n besluit worden genomen voor het reserveren van één parkeerplek ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Wanneer op termijn blijkt dat de behoefte groter is dan dat met één parkeerplek kan worden gefacilieerd, kan een twee parkeervak worden gereserveerd. Hiervoor moet dan wel weer een nieuw verkeersbesluit worden genomen. Uiteraard kan de andere parkeerplek ook hiervoor al wel worden gebruikt voor het opladen van een auto.

Het bedrijf Ecotap gaat de laadpalen plaatsen in samenwerking met laadpaalspecialist Allego. Zij hebben de komende drie jaar de exclusieve rechten voor het plaatsen en exploiteren van de palen. Daarbij hebben zij de verplichting de palen de komende tien jaar te onderhouden. De stroom voor de laadpalen wordt geleverd door de Enexis Groep en Alliander.