Gemeente vraagt input inwoners over toekomst vervallen bruggetje Dante

Ommen – De gemeente Ommen vraagt de input van inwoners over wat er moet gebeuren met een in verval geraken bruggetje in de Dante. Het bruggetje is in een behoorlijk slechte staat en is volgens wethouder Bongers inmiddels aan het einde van de technische en financiële levensduur. In plaats van het direct vervangen van het bruggetje grijpt de gemeente de kans aan om een participatie traject op te starten. Om de gebruikers van het park te bereiken heeft de gemeente bij het betreffende bruggetje een groot geel vraagteken geplaatst met daarop de vraag ‘Wat moet hier gebeuren?’. Omwonenden en andere inwoners worden door verwezen naar een online enquête waar zij worden gevraagd wat zij willen dat er met de brug gaat gebeuren.

Het bruggetje werd in de zomer van 2017 enkele weken afgesloten.

Bruggetje

Het fiets- en wandelbruggetje gaat over een inham in de meest zuidelijke vijver in de Dante en is in 1990 aangelegd. De inham zit tussen het Broekdijkje, de Meerkoet en het Roerdomp. Het houten bruggetje werd tussen eind juni 2017 en begin augustus dat jaar meerdere weken afgesloten met hekken nadat bleek dat meerdere planken verrot waren. De gemeente inspecteerde daarop ook alle andere bruggen in de gemeente. De gemeente stelde verder onderzoek in om vast te stellen wat de exacte technische staat van de brug was. Alvorens de brug weer te openen werden een aantal noodreparaties verricht middels het aanbrengen van metalen platen op de zwakke punten.

Op de zwakke punten werden metalen platen geplaatst.

Voordat de brug in de zomer van 2017 tijdelijk werd afgesloten had het laatste onderhoud in 2015 plaatsgevonden. Toen zijn eveneens een aantal verrotte planken vervangen, de kosten hiervoor waren toen circa 500 euro. Een jaar na deze reparatie werd voor het laatst een inspectie uitgevoerd. Deze inspecties vinden normaliter eens in de vijf jaar plaats.

Gebruik

Bij de mededelingen uit het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag deelde wethouder Bongers de plannen met de gemeenteraad. Henri Mors van de D66 vroeg zich of er tellingen zijn gedaan om vast te stellen hoeveel er, en of überhaupt, gebruik wordt gemaakt van de brug die op zichzelf geen noodzaak heeft.

Bongers gaf tijdens de vergadering aan dat er geen exacte tellingen zijn, maar dat uit rondvraag is gebleken dat er wel mensen zijn die dagelijks gebruik maken van het bruggetje. Invullers van de online enquête worden ook gevraagd hoe vaak zij de brug gebruiken. Met de enquête wil de gemeente duidelijk krijgen of de omwonenden de brug graag vervangen zien worden, of dat zij er liever iets totaal anders voor in de plaats zien terugkomen; eventueel ergens anders in het parkje.

Online enquête

Omwonenden, en andere inwoners van Ommen, kunnen via de online enquête tot 13 april hun ideeën of visie delen. Directe omwonenden van de vijver zijn door de gemeente reeds per brief op de hoogte gebracht. Tot nu toe is de enquête enkele tientallen keer ingevuld, de meesten daarvan hebben aangegeven graag een vervanging van het bestaande bruggetje te zien. De online enquête is te vinden op https://ommen.nl/watmoethiergebeuren.

Geel vraagteken

De gemeente is van plan om het gele vraagteken vaker in te gaan zetten. Waar de mogelijkheid bestaat om de keuze aan inwoners te laten wil de gemeente hen vaker gaan laten participeren. Op deze plekken kan het vraagteken dan worden geplaatst om hier extra aandacht aan te besteden. “Dit is niet eenmalig, maar het wordt een structurele manier om inwoners te laten participeren”, aldus wethouder Bongers tijdens een recent perscontact.