Gemeente verkent mogelijkheden voor eigen promotieorganisatie verder

Ommen – De gemeente Ommen werkt verder aan het opzetten van een nieuwe organisatie die zich gaat richten op de promotie van Ommen. “Ommen heeft natuurlijk al een hele mooie naam in heel Nederland. Toch denken we dat we nog wel wat positieve stappen kunnen zetten”, zegt wethouder Leo Bongers. “We hebben gemeend als college dat we daar de krachten en middelen voor moeten bundelen, om de promotie van Ommen zo goed en effectief mogelijk aan te pakken.” De wethouder benadrukt wel direct dat de gemeente veel faciliteert, en wil helpen, maar niet de hele organisatie op zich wil nemen. “We zijn van mening dat zo’n uitvoeringsorganisatie vooral in handen moet zijn van ondernemers en stakeholders.”

Draagvlak

In een eerdere fase is verkend wat het draagvlak voor zo’n promotieorganisatie zou zijn onder de belanghebbende partijen, én of ze daarvoor zouden willen samen werken. Er werd een kwartiermaker aangesteld in de persoon van Dagmar Boerrigter, van Libertas Advies uit Vasse. Hij ging het gesprek aan met onder andere vertegenwoordigers van de Handelsvereniging Ommen, Ondernemers Vereniging Ommen, Koninklijke Horeca Nederland Ommen, het Ondernemersfonds, Cultuurhistorisch Centrum Ommen, Platform recreatieondernemers, Natuurlijk Ommen, Ommer Bissingh en de bestaande aanjaagorganisatie Vechtdal Marketing.

Op zich mag Ommen niet klagen over de toestroom van toeristen, in de tijd dat dit nog kon. (Archieffoto van de Ommer Bissingh in de zomer van 2019.)

“Daar zijn verkennende gesprekken over gevoerd, en we hebben een aantal bijeenkomsten gehad. We kunnen wel concluderen dat er alom een positieve houding is om de promotie van Ommen op een goede manier te gaan organiseren en inrichten”, aldus Bongers. Nu er genoeg draagvlak blijkt te zijn staan de lichten op groen voor een volgende fase. “We willen nu naar de volgende fase. Dat houdt in dat we bepalen wat een slimme uitvoeringsorganisatie zou kunnen zijn om Ommen goed te promoten, en hoe richten we die in, en wie zit er in het bestuur”, zegt de portefeuille houdende wethouder.

Haalbaarheid

De gemeenteraad is geïnformeerd over de huidige stand van zaken. En kwartiermaker Boerrigter gaat nu verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van het opzetten van zo’n organisatie. De richting die de gemeente de regionale gebiedspromotie wil geven is verwoord in het ‘positioneringsKOMPAS’. Daarin staat een voorgestelde samenwerking die het best vorm kan krijgen in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Het idee achter de samenwerking is dat de verschillende partijen weliswaar hun eigen identiteiten behouden, maar ook het gedachtegoed delen om Ommen naar buiten toe als sprankelende gemeente te presenteren.

Uiteindelijk zal de kwartiermaker met een presentatie komen met daarin een antwoord op de vraag of een uitvoeringsorganisatie haalbaar is, en hoe deze eruit kan komen te zien. “We hebben tijdelijk een kwartiermaker aangesteld om te kijken op welke manier we daar vorm aan kunnen geven, en dat effectief kunnen inrichten. Het is niet de bedoeling dat we alles opnieuw gaan uitvinden.”, aldus Bongers. “Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe dingen mogen komen. Maar er is al heel veel voorhanden, en het is vooral de bedoeling om wat voor handen is zo gericht mogelijk in te zetten.”

De wethouder verwacht rond het einde van dit jaar of begin volgend jaar met een plan van aanpak te kunnen komen, maar de coronacrisis brengt hierin wel enige onzekerheid.