Gemeente verhoogd norm parkeerplekken bij nieuwbouw na reactie van HVO

OMMEN – De gemeente Ommen heeft de norm voor het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw verhoogd. Dit na opmerkingen van de middenstand over de norm van parkeerplekken bij nieuwbouw die de gemeente had opgesteld. Bij nieuwbouwplannen zijn de opdrachtgevers zelf verantwoordelijk voor de aanleg van voldoende parkeerplekken. Deze nieuwe normen zijn vastgelegd in de nieuwe ‘Parkeernormennota’. Nadat de Handels Vereniging Ommen (HVO) na een eerdere ter inzagelegging van de plannen reageerde is het plan nu aangepast.

HVO

De middenstanders van de HVO schreven dat Ommen een hoge parkeervraag heeft. Zo is het autobezit hoog, heeft Ommen te maken met een afname van het beschikbare openbaar vervoer, heeft het centrum een sterke recreatieve en economische functie en rijden inwoners hoge afstanden voor woon- en werkverkeer. De gemeente had aanvankelijk besloten om het kader van duurzaamheid de minimale norm voor eisen aan parkeerruimte bij nieuw van het kennisplatform CROW te hanteren. Volgens de HVO was dit besluit van de gemeente niet onderbouwd en is het hanteren van deze minimale norm niet vraagvolgend. De gemeente heeft immers zelf aangegeven dat ze de vraag naar parkeerruimte van haar inwoners wil volgen, aldus de HVO.

Als er niet op de hoge parkeervraag wordt ingespeeld, betekend dat meer ongewenst parkeren in de openbare ruimte en dat komt de leefbaarheid in het centrum op zijn beurt niet ten goede, zo stelt de HVO.

De parkeerplaats voor molen Den Oordt vlak na de opening in juli 2017.
De parkeerplaats voor molen Den Oordt vlak na de opening in juli 2017.

Aangepast

De gemeente kon zich vinden in deze argumentatie en heeft deze overgenomen. Voor nieuwbouw in het centrum moet nu de gemiddelde parkeernorm van het CROW worden gebruikt in plaats van de eerder gekozen minimale duurzame norm. Dit houdt ook in dat het bestemmingsplan van de gemeente aangepast moet worden. Deze aanpassingen liggen vanaf donderdag 2 augustus ter inzage in het gemeentehuis. Er is daarna 6 weken tijd om eventueel in beroep te gaan tegen de aanpassingen.

Blauwe zone

Naast deze nieuwe norm voor parkeerruimte bij nieuwbouwprojecten is de gemeente ook bezig met de evaluatie van het gebruik van de blauwe zone in het centrum. Inwoners en ondernemers met een ontheffing mogen nu onbeperkt parkeren in het centrum terwijl mensen die geen ontheffing hebben maximaal 2 uur mogen parkeren. Door de grote hoeveelheid verleende ontheffingen voor deze parkeerzone nemen de beschikbare parkeerplekken voor klanten van de ondernemers af. Nog dit jaar moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de ontheffingen die worden uitgegeven voor de blauwe zone.