Gemeente stelt betaling gemeentelijke belastingen uit voor ondernemers

Ommen – De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben verregaande consequenties voor ondernemers. Veel ondernemers kunnen door de maatregelen in financiële problemen komen. In aanvulling op het landelijke maatregelenpakket, schort de gemeente Ommen de betalingstermijn voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers op tot 31 augustus 2020.

Deze lokale maatregel volgt op het op 17 maart genomen landelijke maatregelenpakket voor ondernemers. Concreet betekent het opschorten van de betalingstermijn dat de uiterste betaaldatum voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld. Het gaat om de betalingstermijn van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen, reclamebelasting, precariobelasting en toeristenbelasting voor ondernemers.

De LPO liet eerder deze week weten voornemens te zijn om tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart een motie in te dienen om deze uitstelling van betaling voor ondernemers te realiseren. “Onze bedrijven zijn ons lief en daarom willen we de ondernemers graag ondersteunen waar mogelijk. Een aantal ondernemers heeft te kennen gegeven op korte termijn in de problemen te komen. Uitstel van betaling is een mogelijkheid die kan voorkomen dat bedrijven in de liquiditeitsproblemen komen. Het gaat om uitstel van betaling en niet om kwijtschelding. Daarom hoeft de gemeente ook niet naar dekking te zoeken van deze maatregel”, schreef de LPO.

De website www.ommen.nl/corona wordt door de gemeente ingezet om het laatste nieuws rondom de getroffen maatregelen te communiceren. Via deze pagina is ook andere informatie voor ondernemers te raadplegen. De website wordt dagelijks geactualiseerd door de gemeente.