Gemeente steekt 2 ton in verbeteren centrum

OMMEN – De gemeente Ommen stelt 200.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van het winkelgebied in het centrum van Ommen. Ondernemers of pandeigenaren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de gevel van hun winkelpand, het verplaatsen van hun winkel naar het kernwinkelgebied of het veranderen van het bestemmingsplan van een pand net buiten het kernwinkelgebied. Binnen dit zogenoemde kernwinkelgebied liggen de Markt, 11 April Plein, de Bermerstraat, Kerkstraat, de Poffert, Varsenerpoort, Kruisstraat, Vrijthof, Kerkplein, Brugstraat en de Vechtkade.

In groen het kernwinkelgebied. Foto: gemeente Ommen.

Stimulering

“Om de kracht van het centrum verder te versterken, hebben we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een actieplan gemaakt. Een belangrijke ambitie uit dat plan is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied.”, vertelt wethouder Bart Jaspers Faijer. “Dat willen we stimuleren met een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt om de uitstraling van een pand te verbeteren of voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied.”

Subsidieregeling

De regeling is uitgewerkt in de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018’. De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar in en loopt de komende vier jaar, tot 31 december 2021. Elk jaar komt een bedrag van 50.000 beschikbaar, hiermee komt het totaal op 200.000 euro. Pandeigenaren of ondernemers in het centrum kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een viertal specifieke subsidies binnen deze nieuwe regeling. De subsidie bestaat altijd uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.

De Kerkstraat

Plansubsidie

De plansubsidie is bedoeld voor een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan van vastgoed in het Centrum. Een gevelverbeteringsplan is een ontwerptekening van het verbeteren van een luifel, pui of entree van een winkel. De hoogte van deze subsidie bedraagt een vergoeding van 70% van de kosten voor het maken van een dergelijk plan tot een maximum van 500 euro.

Een transformatieplan richt zich op het transformeren van leegstand vastgoed met een ontwerp van de voorgevel en de toekomstige en de toekomstige bestemming van het pand. De subsidie bedraagt hierbij een vergoeding van 70% van de kosten voor het maken van het transformatieplan tot een maximum van 1.250 euro.

Gevelverbetering

De gevelverbeteringssubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de luifel, pui of entree aan de voorzijde van een winkel in het kernwinkelgebied. De vergoeding bedraagt 35% van de investering tot een maximum van 7.500 euro. Bij twee gevels is de maximale bijdrage 12.500 euro.

Verplaatsing

De verplaatsingssubsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van de verplaatsing van een winkel in het centrum, maar buiten het kernwinkelgebied ligt, naar een locatie in het kernwinkelgebied. De vergoeding voor de investering bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van 10.000 euro.

Een leegstaand winkelpand in de Kerkstraat.

Transformatie

De transformatiesubsidie is bedoeld voor eigenaren van leegstaande panden in het centrum met een detailhandel- of horeca bestemming. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca. De subsidie is een bijdrage van 50% in de planologische kosten voor een bestemmingsplanwijziging tot een maximum van 5.000 euro.

Aanvragen

Ondernemers en pandeigenaren kunnen de subsidie aanvragen via een formulier dat beschikbaar is bij de gemeente. De aanvraag wordt dan beoordeeld door de werkgroep ‘Stimuleringsregeling detailhandel’. Zij brengen binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag hun advies uit aan het college van B&W. Het college besluit dan over het verlenen van de aangevraagde subsidie.