Gemeente start proef voor inwoners met financiële problemen

Beerze/Ommen/Hardenberg – De gemeente Ommen heeft samen met de gemeente Hardenberg, Woningstichting Vechtdal Wonen, Zilveren Kruis en Vitens het project ‘Voor Elkaar!’ gestart. Hierbij werken de organisaties samen om te zorgen dat mensen met een beginnende betalingsachterstand weer overzicht in hun financiën krijgen. Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel voorkomen en kosten voorkomen.

Melden

Als inwoners hun rekening niet of onregelmatig betalen is er vaak meer aan de hand, weet de gemeente. Daarom wil de gemeente Ommen tijdig hulp bieden aan inwoners met betalingsachterstanden. Om met deze inwoners in contact te komen gaan de samenwerkende organisaties achterstanden melden. Hierdoor kan al bij een beginnende betalingsachterstand ondersteuning worden aangeboden.

“Op deze manier helpen we de inwoners die schulden hebben en voorkomen we dat deze schulden verder opbouwen. Het is lastig om van een schuld af te komen en de geldproblemen veroorzaken vaak weer andere problemen waardoor een neerwaartse spiraal kan ontstaan met alle gevolgen van dien. Door deze aanpak proberen we tijdig te signaleren om dat zoveel mogelijk te voorkomen”, vertelt Wethouder Leo Bongers.

Foto: Gemeente Ommen

Voor Elkaar!

Het project dat de titel ‘Voor Elkaar!’ draagt moet ervoor zorgen dat deze betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan de betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het ‘Voor Elkaar!’ team gaat daarop op bezoek bij de betreffende inwoner. Hun gaan dan samen kijken wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Privacy

De gemeente Ommen en de andere organisaties zullen nauw met elkaar gaan samenwerken. Volgens de gemeente zijn over de uitwisseling van de gegevens goede afspraken gemaakt. Alleen de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld, en dat op een veilige manier. De gegevens zullen ook alleen zichtbaar zijn voor de consulenten van het van ‘Voor Elkaar!’.

Preventie

“De gemeente Ommen investeert jaarlijks fors in schuldhulpverlening. Toch vinden niet alle inwoners die hulp kunnen gebruiken de weg naar de gemeente”, schrijft de gemeente in een persbericht. Als de inwoners uiteindelijk wel in contact komen met de gemeente blijkt de financiële situatie vaak al niet meer te overzien, aldus de gemeente. Volgens de gemeente is uit een onderzoek gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert, en hun verkeerde keuzes laat nemen, waardoor de financiële alleen maar verder toenemen. “De gemeente en samenwerkende organisaties willen dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.”

Convenant

De samenwerkende organisaties ondertekenden vanmorgen het convenant ‘Voor Elkaar!’ in Brasserie de Hagehorst bij de Beerze Bulten. De proef zal in eerste instantie één jaar duren. Er zal dan een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.