Gemeente sluit jaarrekening 2018 positief af, overschot in algemene reserves

Ommen – De gemeente plaatst het geld dat het vorig jaar heeft verdiend in de al forse algemene reserves. “De jaarrekening laat zien dat Ommen de opgaande lijn weer te pakken heeft”, verteld wethouder Ko Scheele van financiën. “We hebben een stevig overschot van maar liefst 4,7 miljoen. Er zijn elk jaar ook wat zaken die overgeheveld worden over de jaargrens heen, dat is zo’n 1,7 miljoen. We hebben in feite dus zo’n 3 miljoen euro over.” Het is volgens de wethouder wat meer dan verwacht werd. De gemeente kreeg een kleine miljoen van de gemeente Hardenberg in het kader van de ontvlechting. Dit bedrag zou aanvankelijk dit jaar betaald worden, maar door fiscale redenen bleek het voor beide gemeenten handiger om dit in 2018 al te betalen.

Algemene reserve

Het overschot komt eerst in de al reeds rijk gevulde algemene reserve. De weerstandsnorm voor de gemeente is 3,5 miljoen, maar de reserve komt nu al ruim boven de 10 miljoen uit. “Als we een aantal meer jaren investeringen daarbij al in oogschouw nemen houden we de reserve boven de 10 miljoen. We hebben echt wat vet op de botten”, aldus de wethouder. Maar daar is volgens hem ook een reden voor. “De gemeente heeft meer dan een decennium geleden best veel risico’s genomen. En dat is haar niet altijd goed bevallen.” De wethouder doelt daarbij met name op het bouwproject De Drieslag, dat door de economische crisis uitliep op een debacle, en waarbij de gemeente een verlies van een kleine 30 miljoen euro moest nemen. “Het is wel goed om altijd indachtig met de risico’s die er zijn een zekere reserve te hebben.” Dit duurzame financiële beleid sluit ook aan bij het bestuursakkoord. “Geen onnodige risico’s hebben, en ook wat achter de hand houden voor het geval dat.”

Bedrijfsgrond

Een belangrijke rol in de positieve cijfers is de verkoop van bedrijfs- en woning grond, al met al ook goed voor een miljoen euro. “Het gaat goed met de economie in Nederland, en Ommen plukt daar de vruchten van. Wat we aantal jaren geleden zeker niet hadden durven te voorspellen is dat we volledig op koers zitten met de verkoop [van kavels] op het bedrijventerrein De Rotbrink. In 2020 moeten wij 7,8 hectare hebben verkocht, en we hebben nu al 7,5 verkocht”, verteld wethouder Scheele. Eén van de grotere bedrijven die een kavel hebben gekocht is Ténax, dat twee hectare heeft aangekocht, en nog een optie heeft op een extra hectare. “Zij bouwen een supermoderne productielocatie”, vult wethouder Bongers aan. Daarnaast heeft Freesverhuur Ommen een flink stuk grond aan de Brink gekocht, ook is er een kavel verkocht aan een bedrijf dat waterzuivering doet voor de pluimveesector.

Investeringen

De gemeente heeft de afgelopen jaren ook een aantal stevige investeringen gedaan. Zo werd begonnen met de bouw van een extra sporthal bij de Carrousel, en werd de Johan Seckel school uitgebreid. Daarnaast werd er geïnvesteerd in de Vechtoevers, en is er een meerjarenprogramma gestart om de wegen in het buitengebied op orde te houden. Afgelopen jaren is door de gemeente ook veel geïnvesteerd in gezondheidsthema’s, waaronder in preventie voor de BRAVO-thema’s.

Dankzij het hoge hergebruik en de goede wijze waarop afval door de inwoners en ondernemers van Ommen is gescheiden weet de gemeente het afvaltarief neerwaarts bij te stellen. “Het scheiden van afval verloopt goed. Daar scoren we zelfs naar provinciale maatstaven meer dan bovengemiddeld”, verteld wethouder Scheele. “Dat betekent per saldo dat Ommen qua lasten gemiddeld blijft.”