Gemeente realiseert vrij liggend fietspad tussen Slagenweg en Strangeweg

Ommen – Eén van de speerpunten in de Verkeersvisie 2030 van de gemeente Ommen is het realiseren van veilige fietsverbindingen tussen de verschillende woonwijken en het centrum van Ommen. In het voorjaar van 2021 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het stuk Haarsweg tussen de Slagenweg en de Elzenstraat, en het noord-zuid gedeelte van de Herikstraat. “Aan dat gedeelte van de Haarsweg moet heel nodig onderhoud worden gepleegd”, licht verkeerswethouder Leo Bongers toe.

Evenwijdig aan de Sleedoornstraat ligt al een stuk vrij liggend fietspad.

Bongers verteld dat er altijd wordt geprobeerd om ‘werk met werk te maken’. Zodoende wil de gemeente van de kans gebruik maken, en op de onderhoudswerkzaamheden meeliften om een volledig vrij liggend tweerichting fietspad te realiseren naast de stukken Haarsweg en Herikstraat. Dit als aanvulling op het al bestaande deel naast de Sleedoornstraat. “We weten dat er een wens is om die fietsverbinding te optimaliseren”, deelt de wethouder. “Hiermee lopen we vooruit op het fietspadenplan, maar creëren we tegelijkertijd ook een goede basis voor een veilige verbinding naar het nog te realiseren Kindplein-Oost.”

Wens

Om de fiets daadwerkelijk als belangrijkste vervoermiddel binnen de stad Ommen te stimuleren is volgens de gemeente een goed fietsnetwerk nodig. In de Ontsluitingsstructuur Ommen wordt inzicht gegeven in de gewenste fietspadenstructuur. Een route langs de Haarsweg, Herikstraat en Strangeweg wordt daarin genoemd als verbinding tussen het centrum en faciliteiten als sportpark Westbroek. Met het verlengen van het fietspad naast de Sleedoornstraat tot aan de Strangeweg en Slagenweg ontstaat volgens wethouder Bongers een comfortabele fietsverbinding. En wordt de oversteek bij de rotonde nabij de huidige Aldi verbeterd.

Met het onderhoud en de aanleg van het fietspad wordt de aansluiting van het fietspad op de Herikstraat ook aangepast. Nu mondt het bestaande fietspad uit de bocht in de Herikstraat. In de nieuwe situatie wordt het fietspad doorgetrokken tot aan de Strangeweg, en een afslag gerealiseerd op de Herikstraat. Daarmee wordt de door enkele ondernemers gewenste lus tussen de Nieuwelandstraat en de Strangeweg ook fysiek onmogelijk. Deze lus werd eerder al om verscheidende redenen afgewezen.

Aan de westkant van de Slagenweg ligt al een tweerichtingsfietspad.

Tunnel

De oversteek van de Slagenweg ter hoogte van de rotonde met de Haarsweg is voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt in de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen de wijken en het centrum. In de Perspectiefnota 2021 is voor dat punt een ongelijkvloerse kruising opgenomen, in de vorm van een tunnel. Bij de realisatie van het fietspad bij de Haarsweg wordt daar nu al rekening mee gehouden. De fietsstrook en fietsoversteek aan de noordzijde van de rotonde vervallen al.

De noordelijke fietsstrook en fietsoversteek bij de rotonde met de Slagenweg, hier rechts afgebeeld, vervallen al.

Een deel van het nieuwe fietspad wordt daarnaast uitgevoerd in tegels. Zo kunnen deze bij realisatie van de fietstunnel worden hergebruikt, en hoeft asfalt in de toekomst niet te worden opgebroken. De kruising met de Elzenstraat wordt zo aangepast dat doorgaande fietsers zonder auto’s tegen te komen hun route kunnen volgen.

De kruising met de Elzenstraat wordt zo aangepast dat doorgaande fietsers geen auto’s tegen komen.

Kosten

De extra kosten voor de aanleg van het vrij liggende fietspad zijn ruim 65.000 euro. Met een subsidie van de provincie Overijssel blijft er voor de gemeente nog een investering van 52.000 euro over om de fietsschakel te realiseren. Voor de verbetering van oversteek-gelegenheden en de veiligheid op de fiets heeft de gemeente al een krediet beschikbaar. Met deze meerkosten op het onderhoudswerk wordt, vooruitlopend op maatregelen uit het fietspadenplan en de Verkeersvisie 2030, door de gemeente alvast gewerkt aan het realiseren van meer veilige fietsverbindingen.

Op de plek waar het fietspad wordt doorgetrokken naar de Strangeweg ligt nu al een voetpad.