Gemeente organiseert inloopbijeenkomst om blauwe zone te verbeteren

Ommen – De gemeente Ommen gaat met behulp van een tweetal informatiebijeenkomsten en een parkeerinventarisatie het parkeren in het centrum van Ommen evalueren. Vanavond werd voor bewoners een informatiebijeenkomst georganiseerd in zalencentrum de Kern aan de Bouwstraat. Een week eerder werd op dezelfde plek een soortgelijke bijeenkomst gehouden voor ondernemers en winkeliers uit het centrum. De huidige ontheffingshouders voor de blauwe zone zijn per brief uitgenodigd voor één van deze twee bijeenkomsten.

Het parkeren in de blauwe zone is voor vooral de kleinere ondernemers in het centrum al langer een punt van ergernis. Het merendeel van het beperkte aantal parkeerplekken wordt bezet door bewoners en ondernemers uit het centrum hoewel deze plekken eigenlijk bedoeld zijn voor kortparkeerders zoals winkelend publiek of bezoekers van de horeca. Mensen die in het centrum wonen of hier een bedrijf hebben kunnen een ontheffing voor de blauwe zone krijgen van de gemeente zodat er onbeperkt geparkeerd kan worden. Volgens de gemeente zijn er ongeveer 150 ontheffingen verleend, te veel vindt de gemeente.

Sandro Vlug van de gemeente aan het woord tijdens de bijeenkomst.
Sandro Vlug van de gemeente aan het woord tijdens de bijeenkomst.

Parkeren in Ommen

Het parkeren in het centrum van Ommen wordt gereguleerd door middel van een blauwe zone. Bezoekers van het centrum van Ommen kunnen hierdoor voor een korte tijd dicht bij de voorzieningen parkeren zonder hiervoor te hoeven betalen. In de praktijk blijken een groot deel van de parkeerplaatsen voor langer te worden bezet. Volgens de gemeente komt het geregeld voor dat mensen ’s ochtends parkeren en elke twee uur even naar de auto lopen om de tijd op de blauwe schijf vooruit te zetten. Dit, samen met de grote hoeveelheid ontheffingen, zorgt er volgens de gemeente voor dat de effectiviteit van de blauwe zone ver van optimaal is.

De laatste jaren is ook veel veranderd in het centrum van de stad, wat ook effect heeft op het functioneren van de blauwe zone. De gemeente Ommen heeft daarmee en in het kader van het project ‘Vecht voor het Centrum’ en de Verkeersvisie Ommen 2030 besloten om de blauwe zone en het ontheffingsbeleid in het centrum te gaan evalueren en te actualiseren.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert de informatiebijeenkomsten voor bewoners en ondernemers, zodat iedereen op een informele manier mee kan praten over het functioneren van de blauwe zone en het bestaande ontheffingenbeleid. De bijeenkomsten bestonden uit een plenair deel, waarin werd ingegaan op de evaluatie en actualisatie, en een deel waarbij in groepjes werd besproken wat er in de blauwe zone en het ontheffingenbeleid wel goed gaat, en wat er beter kan. In opdracht van de gemeente zal een bureau de parkeersituatie gaan inventariseren tijdens het hoogseizoen in de aankomende zomer, maar ook net hierna.

Samen met deze gegevens, en de input van de informatiebijeenkomsten hoopt men het nieuwe plan voor het parkeerbeleid begin september te presenteren. Na de inspraakprocedure is het de bedoeling dat het nieuwe beleid nog voor het einde van dit jaar wordt aangenomen, zodat begin volgend jaar de eerste nieuwe aanvragen voor ontheffingen en nieuwe vergunningen verwerkt kunnen worden.

Doel

Uiteindelijk moeten zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar worden voor de juiste doelgroep; de kortparkeerders die het centrum bezoeken. Tegelijk moeten ook bewoners en ondernemers op een redelijke afstand kunnen parkeren.