Gemeente komt met extra corona steunfonds voor maatschappelijke organisaties

Ommen – De gemeente Ommen komt met een extra steunfonds voor de sociaal-maatschappelijke sector. “Het gaat om steun aan maatschappelijke organisaties en verenigingen. Zoals sportverenigingen, jeugdverenigingen, culturele instellingen en buurthuizen”, licht wethouder Ko Scheele toe. Aanleiding zijn meerdere verzoeken bij de gemeente voor (extra) financiële steun. Op het moment zijn daar een vijftal aanvragen voor bij de gemeente, namelijk van het Shantykoor, de Ommer Bissingh, de scouting bij de Ada’s Hoeve, de kinderboerderij en het Tinnen Figuren Museum.

De meeste organisaties doen een beroep op financiële steun vanuit de gemeente en/of het aanvullend compensatiepakket dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar is gesteld. Binnenkort zal op de website van de gemeente het aanvraagformulier en het stroomschema worden gepubliceerd. De wethouder verwacht dat met het beschikbaar stellen daarvan meer instellingen en organisaties zullen aankloppen.

Schade

Scheele licht wel toe dat niet elke aanvrager zomaar geld kan krijgen: “Er moet worden aangetoond dat er schade is die is veroorzaakt door, of dan wel het gevolg is van de corona crisis. We kijken naar de schade in 2020. En geven nu de gelegenheid voor een aanvraag.” Die aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 maart 2021. Verenigingen, maatschappelijke -of niet commerciële instellingen kunnen in aanmerking komen, en krijgen binnenkort de precieze voorwaarden die aan een bijdrage uit het fonds kleven, en hoe een aanvraag ingediend kan worden.

De Ommer Bissingh is één van de organisaties die bij de gemeente heeft aangeklopt.

Een ander belangrijke eis die wordt gesteld is dat de aanvrager geen commercieel doel mag hebben, en zich bevindt in de gemeente en/of werkt voor de samenleving daarvan. Daarnaast moeten de mogelijke maatregelen om financiële hinder te beperken genomen zijn, en moeten alle andere mogelijke voorzieningen vanuit de overheid al zijn benut. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de specifieke situaties, maar zal nimmer meer zijn dan nodig is om het voorbestaan van de aanvrager mogelijk te maken. Het college kan wel in afwijking zelfstandig beslissen om ook nog andere punten te bekijken in haar besluit om positief te beslissen.

€102.725

In het potje zit om te beginnen een bedrag van 102.725 euro. “Dat is het bedrag dat we via allerlei Rijks aanvullende maatregelen in ieder geval ter beschikking hebben”, verduidelijkt Scheele. Om precies te zijn komt het geld vanuit het gemeentefonds van het Rijk. Daarin is een bedrag van 150 miljoen euro uit een compensatiepakket verdeeld over de Nederlandse gemeenten, ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Het is aan de gemeente hoe dit bedrag wordt verdeeld. Om te voorkomen dat er open-einde regelingen komen wordt in Ommen met een subsidieplafond gewerkt. Opmerking daarbij is wel dat nog niet alle verdeelregels voor de financiële steun bekend zijn, en er mogelijk nog meer geld uit het gemeentefonds komt. Er is ook nog geen zicht op het aantal aanvragen dat zal worden gedaan.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan het huidige plafond van 102.725 euro, zal het college bij de raad aankloppen. “We stellen in ieder geval eerst dit bedrag ter beschikking. Mocht dat niet toereikend blijken dat zullen we uiteraard moeten heroverwegen, en dan moeten we ook de gemeenteraad inschakelen”, aldus Scheele. Aan de raad zal dan moeten worden gevraagd of er meer geld beschikbaar moet worden gesteld vanuit de gemeentelijke schatkist. “We verwachten dat het voldoende zal zijn, maar mocht dat niet het geval zijn komen we er uiteraard op terug.” De aanvragen worden de volgende maand op een rij gezet, en de verwachting is dat voor half april beslissingen worden genomen.

Trouw

Gelukkig kunnen vele van de maatschappelijke organisaties in Ommen het nog uithouden. Het kwijtschelden van huur voor gemeentelijke gebouwen, en het blijven doorlopen van subsidies helpt daar natuurlijk bij. “We hebben de afgelopen maand diverse gesprekken gehad met diverse sport en culturele verenigingen. Het algemene verhaal daarbij was dat, en dat was toch wel positief verassend, dat de leden en de sponsoren ongelooflijk trouw zijn”, licht Scheele toe. “Signalen dat het zo slecht gaat dat er gestopt moet worden zijn er niet. Maar ze zeggen wel zonder uitzondering, dit moet niet nog een jaar duren. Investeringen worden bijvoorbeeld al uitgesteld.”

Wel worden vanuit bijvoorbeeld de sportverenigingen zorgen geuit over de aanvoer van nieuwe leden. “Dat is natuurlijk een begrijpelijk probleempunt. We moeten proberen de jeugd toch als het weer kan weer aan het sporten te krijgen, en daarbij ook de cultuur niet vergeten. Waar dat kan zullen we daarbij helpen”, besluit Scheele.