Gemeente komt met aanpak om jongeren van de drugs af te helpen én houden

Ommen – De gemeente Ommen is gestart met een programma dat zich richt op het voorkomen en tegengaan van drugsgebruik onder jongeren. Daarnaast is er een gerichte aanpak voor het tegengaan van het dealen van drugs. Het handelen en gebruiken van drugs brengt grote gevaren met zich mee voor de gezondheid en ontwikkeling. Daarnaast geeft het overlast en heeft het invloed op de veiligheid binnen de gemeente.

Foto ter illustratie. Foto: Michael Fischer/Pexels.

De aanpak wordt vormgegeven middels een programma met drie lijnen: preventie, hulpverlening en repressie. Aan het onderdeel preventie wordt collectief vormgegeven en jongeren en ervaringsdeskundigen krijgen hierin een grote rol. Bij hulpverlening en repressie gaat het vooral om persoonsgerichte aanpakken. De gemeente Ommen is regisseur van de aanpak, maar werkt samen met partijen als de politie, het OM, Veiligheidshuis Overijssel, Jeugdbescherming Overijssel, Halt, WijZ welzijn Ommen, Samen doen Ommen, Vechtdal College, Wolfskuil, Tactus en de Raad voor de kinderbescherming.

Voor én met jongeren

“Jongeren kunnen veel voor elkaar betekenen, dus is er veel ruimte voor een peer-to-peer benadering. Ze kunnen eigenschappen en ervaringen met elkaar binnen vriendengroepen delen, en zo elkaar op sleeptouw nemen. Dit kan dan vervolgens weer bijdragen aan de positieve ontwikkeling van jongeren en ze een andere scope geven”, aldus burgemeester Hans Vroomen.

Opsteller en regisseur van de drugsaanpak René van Rijn: “We zien de drugsproblematiek in Ommen toenemen. Daarom pakken we nu door. Dit om te voorkomen dat het probleem en de ellende die er mee gepaard gaat steeds groter gaat worden. De gemeente kan en wil dat niet alleen. Het is een probleem van de samenleving waarin we graag zien dat iedereen zich inspant naar vermogen om jongeren te beschermen en te helpen. Samen tegen Drugs in Ommen! We zullen per jaar bekijken of en hoe het programma werkt en of er op- of afgeschaald moet worden.”

Diverse verenigingen, horeca, instellingen en organisaties worden in de komende tijd benaderd om gezamenlijk bij te dragen aan de strijd tegen drugs. Jongeren die problemen ervaren kunnen altijd om hulp vragen door contact op te nemen met het Samen Doen team. Zij kunnen worden bereikt via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0529.