Gemeente gaat voor meer parkeergelegenheid bij de Voormars

Ommen – De gemeente Ommen werkt aan een plan voor meer parkeergelegenheid aan de Voormars ten westen van het centrum van Ommen. De gemeente verteld dat inwoners en ondernemers nauw worden betrokken bij de totstandkoming van het plan. De planning is om de werkzaamheden die voortkomen uit het plan af te ronden voor het toeristische seizoen van 2021 van start gaat. In juli 2019 besloot het college van burgemeester en wethouders een onderzoek te laten doen naar de parkeerdruk aan de westkant in het centrum van Ommen. Op basis van dit onderzoek zou dan besloten worden of er een uitbreiding van parkeergelegenheid bij de Voormars zou komen of niet. Op verzoek van ondernemers heeft dit onderzoek in oktober 2019 plaatsgevonden.

Hoge parkeerdruk

Dit onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een hoge parkeerdruk aan de westkant van het centrum. Met name bij de parkeerterreinen Voormars, Markt en Varsenerstraat. Zeker op vrijdagavond en zaterdag is regelmatig meer dan 80% van alle parkeerplaatsen bezet, wat als een hoge parkeerdruk wordt gezien. Deze hoge parkeerdruk leidt tot ongemak omdat mensen langer moeten zoeken naar een parkeerplaats, en hierdoor ontstaat weer veel zoekverkeer. Daarnaast is het verwachte aantal bezoekers van het centrum in de zomerperiode nog tot 50% hoger dan in de gemeten periode van de herfstvakantie, waardoor uitbreiding van de parkeercapaciteit gewenst is.

De huidige parkeerplaats aan de Voormars.

Input

Ondernemers en inwoners worden volgens de gemeente betrokken bij het proces om tot een keuze voor een definitief ontwerp te komen. Op dit moment wordt er, mede op basis van bijeenkomsten met inwoners en ondernemers, de laatste hand gelegd aan een aantal ontwerpvarianten. Deze varianten zijn erop gericht om de aansluiting tussen de parkeerterreinen Markt en Voormars te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Voormars

Er zijn verschillende redenen voor de gemeente om de Voormars aan te wijzen als locatie om de parkeercapaciteit uit te breiden. De aanpassingen en uitbreiding op de Voormars zorgen er namelijk voor dat auto’s gemakkelijker direct aan de rand van het centrum kunnen parkeren. Het college verwacht dat dit het autoverkeer in het centrum vermindert, wat tot minder overlast moet leiden. Ook het recent ingevoerde parkeerbeleid, waardoor ondernemers en bewoners in het centrum geen ontheffing voor de blauwe zone meer krijgen, vergroot de druk op de Voormars als parkeerlocatie. Hierdoor is een vergroting van de parkeerplaats ook wenselijk.