Gemeente gaat parkeerverbod campers bij Vecht legaliseren en handhaven

Ommen – De gemeente Ommen gaat een daadwerkelijk parkeerverbod instellen voor campers op de parkeerterreinen bij de Vecht naast de Zeesserweg in Ommen. Sinds 2008 heeft de gemeente een verbod ingesteld voor campers. Dit verbod wordt bij de entree van het parkeerterrein aangegeven met een verbodsbord met een camper daarin. Dit bord is echter geen officieel verkeersbord volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Er is in de huidige situatie dus feitelijk geen sprake van een verbod en de politie kan dus ook niet handhaven. De politie krijgt echter wel meldingen van omwonenden met het verzoek om te handhaven. Om deze reden heeft de politie de gemeente verzocht om het verbod te legaliseren zodat er ook kan worden gehandhaafd.

Het huidige verkeersbord aan de Zeesserweg.
Het huidige verkeersbord aan de Zeesserweg.

Buitensporig

Het parkeren van campers op de parkeerterreinen naast de Zeesserweg gaat volgens de gemeente gepaard met buitensporig gebruik van de beschikbare parkeerruimte, wat in combinatie met de al beperkte beschikbaarheid van parkeerruimte rondom het centrum leidt tot ongewenste bezetting van de plaatsen. Het parkeren van campers op het parkeerterrein van het openluchtzwembad Olde Vechte leidt ertoe dat er minder plekken beschikbaar zijn voor bezoekers van het zwembad.

APV

De enige manier om dit parkeerverbod voor campers juridisch handhaafbaar te maken is door het parkeerterrein aan te wijzen als een terrein waar volgens de APV van de gemeente het verboden is te parkeren voor voertuigen die bedoeld zijn voor recreatie, aangezien dit het uiterlijk aanzien van de gemeente aantast.

De situatie bij de parkeerplaatsen veranderd verder niet, het bestaande parkeerverbod voor campers wordt alleen gelegaliseerd en juridisch handhaafbaar gemaakt. Ter verduidelijking zal het bestaande verbodsbord worden vervangen met eenzelfde bord met daarin een verwijzing naar de APV. Hierover is overleg geweest met de verkeersadviseur van de politie die akkoord is gegaan met de voorgestelde maatregelen.