Gemeente gaat delen van fietspaden naast Zwolseweg en Beerzerweg aan pakken

Ommen/Beerze – De gemeente gaat komend voorjaar delen van de fietspaden langs de Zwolseweg en de Beerzerweg aanpakken. Op verzoek van de respectievelijke plaatselijke belangen en gebruikers werd door de gemeenteraad bij de eerste begrotingswijziging van 2019 al geld vrijgemaakt voor de verbetering van de fietspaden. Ook heeft de provincie Overijssel een subsidie beschikbaar gesteld.

Aanpassingen

De directe omwonenden van de te verbeteren fietspaden zijn met een huis aan huis brief op de hoogte gebracht van de plannen. Daarnaast zijn de plannen medio november vorig jaar gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen van de gemeente, en zijn de secretariaten van de plaatselijke belangen Vilsteren en Beerzerveld/Mariënberg op de hoogte gebracht. In algemene zin waren de reacties van de omwonenden positief.

Wel werden er op specifieke punten aanvullende maatregelen voorgesteld, en gevraagd op bepaalde plekken het opknappen van bermen prioriteit te geven. Ook bleek de toegankelijkheid bij omwonenden een aandachtspunt. Zo werd er gevraagd om het aanleggen van voetpaden, en het aanpassen van het ‘afschot’ van de weg. Het college wil de genoemde kleinere aanpassingen mee nemen, maar de meer ingrijpende aanpassingen buiten de strekking van deze werkzaamheden houden. “Dergelijke werkzaamheden passen meer bij reconstructies van wegen. De werkzaamheden die nu gepland staan zijn qua omvang vele malen kleiner”, aldus het college.

Zwolseweg

De aanpak van de fietspaden naast de Zwolseweg richt zich op het gebied tussen de bebouwde kom grens bij Ommen, en de rand van het bos vlak bij de Regge; nabij begraafplaats Laarmanshoek. Het bosrijke en donkere gebied wordt als onveilig ervaren. Er is geen verlichting, en een deel van het fietspad heeft een aantal flinke slingers die bij schemer of in het donker moeilijk te onderscheiden zijn van de berm. Vrijwel overal zijn de randen van het asfalt en de bermen verzakt, op sommige plekken vele centimeters. Naast het asfalt komen, bijvoorbeeld door het missen van een bocht, kan daardoor makkelijk leiden tot valpartijen.

Bij de aanpak wil de gemeente het asfalt herstellen, en een bijzonder asfalt gebruiken met een lichtere uitstraling. Door de verbeterde zichtbaarheid van het fietspad moet de veiligheid en het fietscomfort toenemen. Ook zal de gemeente de bermen herstellen en verstevigen, en het struikgewas tussen het fietspad en de Zwolseweg verwijderen.

Beerzerweg

Het stuk fietspad dat wordt aangepakt bij de Beerzerweg is aanzienlijk korter, maar de werkzaamheden zijn er niet minder om. Het gaat om het deel tussen het kruispunt Marinus de Bruin (N36) en die met de Nieuweweg. Daar ligt nu aan beide zijden een smal eenrichtingsfietspad. Toch maakt fietsverkeer vanuit de kern Mariënberg in beide richtingen gebruik van het eenrichtingsfietspad. Het fietspad is hier te smal voor, en dit zorgt voor onveilige situaties. Dit ‘misbruik’ komt deels door de situatie aan de oost kant van de kruising. Het vervolg van beide fietspaden ligt daar aan de zuidzijde in de vorm van een tweerichtingsfietspad.

Om de situatie te verbeteren gaat de gemeente het fietspad aan de zuidzijde verbreden naar drie meter, en om zetten naar een tweerichtingsfietspad. Het fietspad aan de noordzijde blijft een eenrichtingsfietspad, maar krijgt wel een nieuwe asfalt laag. Tussen de rijbaan en de fietspaden wordt op sommige plekken een haag geplant. Ook plaatst de gemeente de benodigde verkeersborden. Onderhoud aan de hoofdrijbaan van Beerzerweg en de brug over het Mariënberg-Vechtkanaal wordt op hetzelfde moment uitgevoerd als de werkzaamheden aan het fietspad.

Subsidie

Bij de eerste begrotingswijziging van 2019 werd door de gemeenteraad reeds 260.000 euro vrijgemaakt voor de aanpak van de fietspaden naast de Zwolseweg en Beerzerweg. Aanvullend heeft de provincie Overijssel een subsidie van 120.000 euro beschikbaar gesteld. Voor het uitvoeren van onderhoud aan de brug Mariënberg-Vechtkanaal is vanuit het potje ‘onderhoud kunstwerken 2020’ geld beschikbaar. Voor het onderhoud van de hoofdrijbaan tussen de kruising met de N36 en de Nieuweweg komt dit uit het reguliere onderhoudsbudget. De nu voorgestelde aanvullende werkzaamheden passen binnen het beschikbaar gestelde budget.