Gemeente gaat bebouwde kom borden in bocht Beerzerweg terug verplaatsen

Ommen – De gemeente Ommen gaat de bebouwde kom borden in de laatste bocht van de Beerzerweg, vlakbij de kruising met de Schammelte, terugplaatsen naar waar deze voorheen stonden. Dit melde wethouder Leo Bongers vanavond tijdens de raadsvergadering.

Vragen

Fractievoorzitter Gerrit de Jonge van de VOV vroeg afgelopen 10 december schriftelijke vragen aan het college nadat in de nacht van 8 op 9 december opnieuw een ongeval gebeurde in de bocht. Hij vroeg of de gemeente nu wel bereid was, na het zoveelste ongeval, de bebouwde kom borden terug te plaatsen en in de bocht een vangrail te plaatsen. Na de ongevallen van afgelopen zomer vroegen de VOV en omwonenden al om dezelfde aanpassingen. Vooruitlopend op een uitgebreid onderzoek plaatste de gemeente afgelopen zomer al bochtschildbordjes.

Halverwege afgelopen oktober besloot de gemeente om geen extra maatregelen te gaan nemen. “Het blijft bij de bochtschildbordjes”, melde een woordvoerster van de gemeente destijds. “Het verkeerskundig team van de gemeente [politie en verkeerskundigen van de gemeente] heeft met elkaar overlegd en heeft besloten geen verdere actie te ondernemen.” Maar volgens De Jonge blijkt uit het ongeluk met de politieauto dat de bocht toch niet veilig is. “Uit het ongeval met een politievoertuig blijkt dat de situatie verre van veilig is, immers, bestuurders van politievoertuigen krijgen naast het rijbewijs een uitgebreide rijvaardigheidsopleiding.” schreef De Jonge.

Motie

De Jonge vroeg in de brief van 10 december om een antwoord voor 20 december, bij uitblijven hiervan zou een motie worden ingediend. Een reactie op de brief was voor het begin van de vergadering van vanavond uitgebleven, bij het begin van de vergadering diende De Jonge de motie dan ook in.

De huidige plaatsing van het bebouwde kom bord, na de bocht.

Verplaatsen

Kort daarna melde Bongers tijdens de mededelingen uit het college dat een deel van de gevraagde aanpassingen gaat worden doorgevoerd. Hij vertelde dat, ondanks het feit dat de weg is ingericht zoals moet, de bebouwde kom borden toch worden verplaatst naar voor het begin van de beruchte bocht. Mogelijk worden de borden vervangen door een grotere variant.

Volgens Bongers was de oorzaak van de eerdere ongevallen een te hoge snelheid. Met het terugplaatsen van de bebording naar voor het begin van de bocht kan het verkeer dat op de Beerzerweg in de richting van Ommen rijdt volgens Bongers op tijd zien dat er moet worden afgeremd. De reeds geplaatste bochtschildbordjes blijven staan. Ook worden de oude wegmarkeringen weer aangebracht.

Bongers vertelde dat de bedoeling is dat de borden nog voor de kerst worden verplaatst. De aanpassing van de wegmarkering zal waarschijnlijk volgend voorjaar plaats vinden.

Bebouwde kom

Bij de herinrichting van de kruising van de Zeesserweg/Beerzerweg en De Schammelte en het opnieuw inrichtingen van de Zeesserweg als fietsstraat in oktober 2016 is de bebouwde kom verplaatst naar de huidige plek. “Destijds is in overleg met de bewoners hiervoor gekozen om de bebouwde kom grens op een logische plek, daar waar ook daadwerkelijk sprake is van een bebouwde kom, te leggen.” schreef de gemeente destijds in een reactie. De gemeente gaf toen aan dat de borden en bebouwde kom grenzen alleen effectief zijn als de daadwerkelijke inrichting van de weg en de omgeving dit ondersteund. Desondanks bleek toen al dat bebouwde kom borden op meerdere plekken in de gemeente ver van bebouwing af staan.

De plaatsing van de borden in september 2015, voordat deze verplaatst werden. Foto: Google Streetview.

Vangrail

De houten vangrail waar door de VOV ook om werd gevraagd komt er vooralsnog niet. Met de verplaatsing van de bebording wordt volgens Bongers tijdig gewaarschuwd voor de bocht en lijkt de komst van een vangrail hem niet zinvol. “Na de verplaatsing van het kombord mag je daar nog maar maximaal 30 km per uur, het is dan bijna onmogelijk dat je daar nog de bocht uitvliegt.” Bongers vertelde dat volgens verkeersspecialisten een vangrail naast voordelen ook nadelen heeft. Zo zou een auto die de vangrail raakt op de andere weghelft terecht kunnen komen. Daarnaast zou een vangrail een verkeerd signaal kunnen geven.

Tijdens de behandeling van de motie vertelde De Jonge dat de door hem geraadpleegde verkeersspecialisten de komst van een vangrail juist als bevordering voor de veiligheid zouden beschouwen. Mocht het ondanks de verplaatsing van de borden dan toch nog misgaan komt men niet onder in de Oude Vechtarm terecht of tegen een boom. Een aantal andere fracties deelde dit inzicht ook.

Bongers vertelde in zijn reactie de eventuele komst van een vangrail te heroverwegen. Hij stelde voor extra onderzoek te laten doen, en daarop de afweging nog te gaan maken. De collegepartijen CDA, LPO en ChristenUnie hebben daar vertrouwen in, waardoor de motie met elf stemmen tegen en zes voor werd verworpen. Het werd tijdens de vergadering wel duidelijk dat de hele Ommer raad zeer betrokken is met de verkeerssituatie in de bocht.