Gemeente gaat afvoer kunstgras naar erkende verwerker controleren

Ommen – De oude toplagen van de kunstgrasvelden op het sportpark Westbroek die vervangen gaan worden zullen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit schrijft het college van B&W in een schriftelijke reactie op vragen van VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge, die namens de fractie van zijn partij een drietal vragen stelde.

Zembla

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitzending van het TV-programma Zembla op 12 september. In deze uitzending melde Zembla dat uit onderzoek bleek dat bedrijven die aangeven de toplaag met de rubberen korrels af te voeren, te scheiden en te recyclen dit niet doen. In plaats van het kunstgras te recyclen wordt het veelal opgeslagen, en wordt er dus gefraudeerd.

Wet

Wanneer er sprake is van afvalstof, zoals de te vervangen kunstgrasvelden, moet de ontdoener, in dit geval de gemeente, rekening houden met de eisen en regels die voortkomen uit de afvalstoffenwetgeving, in dit geval de Wet Milieubeheer. Een onderdeel van deze wet geeft alle aspecten voor het afvoeren en beheer van de afvalstoffen, diverse andere zaken zijn uitgewerkt in besluiten en regelingen.

Stortbonnen

De gemeente heeft dus de verplichting om zich op basis van de wet te ontdoen van een afvalstof, iets wat contractmatig wordt geregeld. In een zogeheten ‘RAW’ bestek wordt opgenomen dat de aannemer de oude kunstgras toplaag afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting.

Wanneer de erkende verwerker het afvalproduct accepteert volgens de beschreven procedures is de gemeente vanaf dat moment gevrijwaard van het afval en de verdere verplichtingen daarbij. Juiste documenten en registratie van hoeveelheden zijn volgens het college daarbij een belangrijke vorm van bewijslast. De verwerker neemt bij inname van de afvalstof de juridische verplichting van het afvalproduct over. “Via stortbonnen kunnen we controleren of hieraan voldaan is. Deze zullen wij opvragen bij de hoofdaannemer van het werk.” aldus het college in haar reactie.

Zomerstop

Tijdens de ‘zomerstop’ van 2019 moet het kunstgras van drie voetbalvelden, een hockeyveld en de atletiekbaan op het sportpark Westbroek worden vervangen. De velden werden in 2009 in gebruik genomen en zullen volgend jaar, na tien jaar gebruikt te zijn, versleten zijn. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van de toplaag en de rubberen ‘infill’ korrels bedragen circa 20.000 euro per veld. Dit bedrag is al opgenomen in de begroting.