Gemeente en tientallen organisaties tekenen convenant om overgewicht te lijf te gaan

Ommen – De gemeente Ommen, samen met andere gemeenten en tientallen organisaties hebben gisteren hun handtekening gezet onder het convenant ‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’. De 48 organisaties en Vitaal Vechtdal spreken samen uit dat ze met inwoners gaan werken aan een ‘fit en vitaler Vechtdal’.

Een groot deel van de deelnemers ondertekende gisteren symbolisch het convenant. Foto: Vitaal Vechtdal

Breed

Hilbrand van de Belt, orthopeed bij Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg, is initiatiefnemer. En is verheugd dat er nu al zo veel regionale organisaties zijn die willen samenwerken met dit belangrijke onderwerp. “Er zijn veel partijen in het Vechtdal die goed werk doen om overgewicht bij inwoners te verminderen, zoals de gemeenten en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld. Helaas stijgt het aantal mensen met overgewicht nog steeds. Deze ontwikkeling zien we bijvoorbeeld ook bij de patiënten op de afdelingen orthopedie en cardiologie van Saxenburgh Medisch Centrum. Daarom is regionaal samenwerken op dit onderwerp belangrijk”, aldus Van de Belt.

Leefstijl

Het convenant moet ervoor zorgen dat regionale organisaties meer samen optrekken om inwoners te ondersteunen met een gezonde leefstijl. Een voorbeeld is de inzet van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De invoer van GLI was al een opstap naar vitaliteitsteams in de kernen, dicht bij de inwoners. Met behulp van GLI kunnen mensen onder begeleiding werken aan een gezondere leefstijl.

Van de Belt juicht dit toe: “Als we dit op korte termijn kunnen realiseren, dan zou dat fantastisch zijn.” Eén van de deelnemende fysiotherapeuten, Frederik Jaspers Faijer, ziet aandacht voor de mens hierbij als een belangrijke factor. “De echte verandering ligt bij de inwoners. Als zij er persoonlijk van overtuigd zijn dat een goede gezondheid hen gelukkiger maakt, dan komt de focus op leefstijl vanzelf”, aldus Jaspers Faijer.

Ommen

Met het ondertekenen van het convenant willen organisaties zoals diëtisten- en fysiotherapiepraktijken, zorgverleners, sport- en vitaliteitsorganisaties en gemeenten laten zien dat zij de handen ineenslaan. Het initiatief beoogt ook additionele partijen in het Vechtdal mee te krijgen de komende periode, zodat er nog meer aandacht en aanpak is voor ‘Gezond Gewicht’. “Vitaal Vechtdal zet zich voor deze beweging in als verbindende factor voor een gezonde en actieve regio.”