Gemeente ‘dwingt’ voetgangers fietspad op bij nieuwe situatie Vechtkade

Ommen – De gemeente Ommen gaat de kruising van de Prinses Julianastraat met de Vechtkade in Ommen na aanhoudende klachten van bewoners ongeveer vijf jaar na de realisatie opnieuw aanpassen. Tijdens een inloopbijeenkomst vanavond in restaurant Flater werden de plannen gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de gemeente en het technisch adviesbureau Buro Noord informeerden belangstellenden over de inhoud van de veranderingen en de fasering van de werkzaamheden. De relatief klein opgezette inloopbijeenkomst trok veel publiek.

De huidige situatie werd eind april 2013 gerealiseerd en zorgde direct al voor vele klachten en een gevaarlijke situatie. Toenmalige wethouder Ilona Lagas erkende destijds al snel dat er problemen waren voor vooral de fietsers. Sindsdien zijn er de afgelopen jaren extra fietsstroken aangelegd, maar de situatie bij de kruising van de Prinses Julianastraat met de Vechtkade bleef grotendeels ongewijzigd.

Sandro Vlug (r.) met belangstellenden.
Sandro Vlug (r.) met belangstellenden.

Plan van aanpak

De gemeenteraad heeft in februari dit jaar een plan van aanpak vastgesteld om de verkeersituatie op de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat aan te pakken. Deze werkzaamheden zijn gepland voor het begin van 2019. Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt de kruising van de Prinses Julianastraat en de Vechtkade aangepast.

Uitritconstructie

De aansluiting van de Vechtkade op de Prinses Julianastraat wordt begin juli aangepast tot een uitritconstructie. Ook het fietspad bij de kruising wordt aangepast; het schuift enkele meters op richting de Prinses Julianastraat zodat de fietsers beter zichtbaar zijn voor het verkeer op deze straat. Volgens de gemeente zou de situatie voor fietsers hierdoor veiliger moeten worden, bij de uitritconstructie moet het verkeer op de Vechtkade voorrang verlenen op al het overige verkeer. Het fietspad met tweerichtingsverkeer krijgt ook voorrang op het verkeer op de Vechtkade, in de huidige situatie moeten de fietsers voorrang verlenen aan het verkeer op de Vechtkade.

Voetgangers

Voor voetgangers die vanaf de Hessel Mulertbrug komen en hun weg willen vervolgen in de richting van de Prinses Julianastraat, en vice versa, is geen oplossing in de voorgestelde nieuwe situatie. Op de opmerkingen van belangstellenden waar de voetgangers moeten oversteken reageren Sake Pol en Sandro Vlug van gemeente Ommen en Gerard Oord van adviesbureau Buro Noord elk afzonderlijk van elkaar dat de voetgangers maar gebruik moeten maken van het fietspad waarover de fietsers ook in twee richtingen oversteken.

Volgens Sandro Vlug, beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij de gemeente Ommen, zijn de voetgangers in deze nieuwe situatie schijnbaar vergeten. Hij verteld de vele opmerkingen behulpzaam te vinden en geeft aan dit nog te gaan bekijken. Hoewel er dus begin juli een oversteek plaats met voorrang komt voor fietsers is er voor voetgangers nog steeds geen plek om de Vechtkade tussen noord en zuid over te steken.

De Ommenaar heeft de gemeente Ommen om een reactie gevraagd maar deze tot op heden nog niet ontvangen. Deze zal later worden toegevoegd. De reactie van de gemeente is toegevoegd aan het einde van dit artikel.

Verkeersvisie Ommen 2030

Het aanpassen van de kruising past binnen de vorig jaar vastgestelde Verkeersvisie Ommen 2030. In deze verkeersvisie is een pakket van maatregelen opgenomen om de route via de Vechtkade minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. De aanleg van de uitritconstructie is volgens de gemeente een eerste stap in het uitvoeren van deze maatregelen.

Drukte

Bij drukte op de Vechtkade krijgt het vele verkeer wat vanaf de Prinses Julianastraat in de richting van de Coevorderweg rijdt in de huidige situatie nauwelijks kans om op te rijden omdat het verkeer wat van de Vechtkade komt van rechts komt voor dit verkeer, en dus voorrang heeft. Met de veranderingen die begin juli plaatsvinden is het de verwachting dat het voor het verkeer vanaf de Vechtkade voortaan langer wachten wordt, met als gevolg lange files door het vernieuwde centrum van Ommen. Bij een soms continue verkeersstroom op de Prinses Julianastraat zal er voor het verkeer vanaf de Vechtkade mogelijk weinig kans komen om op te kunnen rijden.

Hoewel het doel van de werkzaamheden uit eindelijk is om doorgaand verkeer minder gebruik te laten maken van de Vechtkade bleek de afgelopen zomers al dat toeristen ondanks de vele extra borden die tijdens het hoogseizoen worden geplaatst alsnog gebruik maakten van de Vechtkade. Dat de geplande verandering van de kruising van de Prinses Julianastraat en de Vechtkade voor de verkeersdoorstroming geen praktische oplossing blijkt is volgens Sandro Vlug van de gemeente Ommen nu eenmaal zo”. De gemeente hoopt dat het gevolg van de veranderde verkeerssituatie is dat het doorgaand verkeer dat regelmatig gebruikt maakt van de Vechtkade in de toekomst een andere route zal gaan kiezen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de kruising worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt de monding van het fietspad enkele meters opgeschoven naar de Prinses Julianastraat. Het fietsverkeer kan tijdens deze werkzaamheden via een omleiding oversteken. In de tweede fase wordt de aansluiting van de Vechtkade op de Prinses Julianastraat aangepast. Deze werkzaamheden worden in de week van 2 tot en met 5 juli uitgevoerd. Op dat moment is de Vechtkade afgesloten voor al het verkeer. Ook dan wordt het fietsverkeer om de werkzaamheden heen geleid, voor verkeer dat gebruik wil maken van de Vechtkade wordt een omleidingsroute opgezet.

Reactie gemeente

Woordvoerster Aly Luth van de gemeente Ommen reageert desgevraagd dat er tijdens de avond door aanwezigen gevraagd is of er ook nog extra voorzieningen voor voetgangers komen. “De komende dagen zal bekeken worden of aanpassing van het ontwerp noodzakelijk is of dat voetgangers gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige voorzieningen, vergelijkbaar met de huidige situatie.” aldus Luth

Volgens Luth was er over het algemeen tevredenheid over de aanpassing naar een uitritconstructie.