Gemeente draagt €15.000 bij voor Schoolbuurtplein bij St. Bernardusschool

Ommen – De gemeente Ommen draagt 15.000 euro bij voor de realisatie van een ‘Schoolbuurtplein’ bij de Sint Bernardusschool. Op het moment is op de plek van het schoolplein volgens de gemeente een ‘witte vlek’ voor wat betreft de speelvoorzieningen. Kinderen moeten een behoorlijk stuk op pad om bij een speelvoorziening te komen. “Dit is een drempel voor veel kinderen en hun ouders. Doordat er een speelvoorziening in de buurt komt en openbaar is voor iedereen zullen meer kinderen en hun ouders hier gebruik van maken en dus in beweging komen”, schrijft het college. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld vanuit de ‘1% regeling’ van de begroting.

2016

In 2016 zijn de Sint Bernardusschool en de gemeente Ommen gezamenlijk opgetrokken om het schoolplein om te dopen tot een plek waar niet alleen de leerlingen van de school kunnen bewegen, maar ook kinderen, volwassenen en ouderen uit de buurt. Om al deze verschillende doelgroepen te kunnen bedienen moet het plein opgewaardeerd worden. Het ontwerp voor het Schoolbuurtplein is tot stand gekomen in samenwerking met de kinderen uit de buurt. Daarnaast zaten er in de projectgroep naast directeur en een docent van de Sint Bernardusschool ook buurtbewoners die hebben meegedacht aan het projectplan.

Dit heeft onder andere al geresulteerd in de realisatie van een jeu de boules baan en het plaatsen van een aantal andere speelvoorzieningen. Daarmee zijn de eerste twee fases van het project doorlopen; er volgen nu nog vier. “In de toekomst willen we ook in samenspraak met de combinatiefunctionaris activiteiten organiseren op dit plein voor jong en oud. Doordat ouderen op deze manier met elkaar in contact komen zullen zij minder snel een gevoel van eenzaamheid ervaren”, aldus het college.

€15.000

De kosten voor de reeds voltooide twee fases zijn €23.152. Daarvan is €12.500 bekostigd door de gemeente met een provinciale subsidie, €1.200 door de Baron Mulert Stichting, en de resterende €9.452 werd geïnvesteerd door de school. Voor de fases 3 tot en met 6 worden de uitgaven verwacht op €65.500. De school zelf heeft €40.000 daarvan in 2020 begroot en de gemeente draagt €15.000 bij. De gemeente verwacht dat de school de dan nog resterende benodigde €10.500 kan genereren door acties te organiseren.

Onduidelijkheid

Het schoolplein is afgebakend met een hekwerk, en dit straalt niet bepaald openbaarheid uit. Dit hek is echter wel gewenst voor de tijden dat de leerlingen buitenspelen onder schooltijd. De gemeente en school zijn van plan om buiten schooltijden activiteiten te organiseren op het plein, om zo meer bekendheid aan de openbaarheid te geven. Ook is er nog onduidelijkheid over wie het beheer en onderhoudt van het Schoolbuurtplein op zich gaat nemen. Om dat te ondervangen wordt een speeltuinvereniging opgericht die verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Deze vereniging zal dan jaarlijks een bedrag van de gemeente ontvangen om het plein up-to-date en netjes te houden.