Gemeente betaalt komende jaren 61.000 euro aan wachtgeld

Ommen – De gemeente Ommen heeft voor de komende jaren een bedrag van 61.000 euro begroot voor wachtgeld voor ontslagen burgemeesters en wethouders. Dat antwoorde burgemeester Hans Vroomen gisteravond tijdens de raadsvergadering op vragen van LPO-fractievoorzitter Dick Remmers. Die stelde de vraag omdat de gemeente Ommen, net als drie andere Overijsselse gemeenten, geen antwoord had gegeven op vragen van EenVandaag naar de hoogte van wachtgelden voor wethouders in de jaren 2014 tot en met 2018.

Waarom er vanuit de gemeente Ommen geen antwoord is gegeven op het verzoek van EenVandaag kon Vroomen niet verklaren. “Om onduidelijke redenen heeft het verzoek van de media ons niet bereikt. Het is onduidelijk waar dat nu aan ligt, het zou zomaar aan ons kunnen liggen dat het niet op de goede plek terecht is gekomen.” Buurgemeente Hardenberg heeft ook niet gereageerd op het verzoek van EenVandaag.

Voor de komende jaren heeft de gemeente Ommen dus 61.000 euro begroot voor het betalen van wachtgeld aan vroegtijdig vertrokken collegeleden. Hoeveel dat in de jaren 2014 tot en met 2018 was laat het college aan de gemeenteraad weten voor de behandeling van de kadernota op 27 juni, waarop de begroting voor 2020 op wordt gebaseerd.