Geen zonnepanelen van fabrikant clustermunitie op DOEK

Ommen – De circa 240 zonnepanelen die op het dak van het DOEK worden geplaatst zullen niet van het type Q Cells van het Zuid-Koreaanse Hanwha zijn. Onderzoeksplatform Follow The Money ontdekte dat op de gemeentehuizen van Arnhem en Montferfeld panelen van deze fabrikant liggen. Een ander dochterbedrijf van Hanwha maakt munitie en wapens, waaronder ook de door ruim honderd landen verboden clustermunitie.

DOEK

Bij de D66-fractie was de angst dat de zonnepanelen voor op het DOEK zouden worden aangeschaft bij de omstreden fabrikant. Een voorstel van D66-raadslid Henri Mors om geen zonnepanelen van Hanwha te plaatsen werd tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag unaniem gesteund door de gemeenteraad, maar ook door wethouder Leo Bongers. Die verzekerde dat op het DOEK geen zonnepanelen zullen worden gelegd van de leverancier. Er hoefde dan ook geen motie te worden ingediend, stelde Mors tevreden vast.

“D66 is blij met de toezegging, want naast duurzaamheid zoals zonnepanelen om de CO2 uitstoot te verminderen, is D66 een groot voorstander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat dan ook om het respecteren van fundamentele arbeidsnormen en mensenrechten. Het gebruiken en fabriceren van clusterbommen past daar niet bij”, zei Mors.

Landbouwgrond

In dezelfde raadsvergadering werd door de LPO een motie ingediend om te voorkomen dat landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Hoewel LPO-raadslid Dick Remmers benadrukte groot voorstander te zijn van duurzame energie, wil hij geen zonnepanelen op landbouwgrond zolang er nog ruimte is op daken van panden en braakliggende terreinen. Weides vol zonnepanelen ‘verrommelen’ het landschap, jagen de prijzen voor landbouwgrond omhoog, en maken het platteland minder interessant voor toeristen, stelde Remmers tijdens zijn betoog. De partij hoopte via de motie een signaal af te geven, maar alle andere fracties in de raad stemde tegen, hoewel die ook hun bedenkingen hebben. Die partijen willen het beleid rond duurzame energie begin volgend jaar gaan vaststellen in samenspraak met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.