Geen tijdelijke afrit N36 bij Schapendijk voor bouwverkeer Veenwieken

OMMEN – Het is niet mogelijk om de tijdelijke afrit van de N36 die nodig is voor de aanvoer van de grote windmollenonderdelen te laten aansluiten op de Schapendijk. Ook is het niet mogelijk dat al het bouwverkeer de extra afrit gebruikt. Dit is de uitkomst van overleg tussen Rijkswaterstaat en de betrokken partijen hierover.

Inloopavond

Op 26 juni 2018 was er een inloopavond in het buurthuis Ommerkanaal over de geplande rijroutes voor het bouwverkeer en de windmolen onderdelen. Enkele bezoekers verzochten toen de tijdelijke afrit van de N36 aan te laten sluiten op de Schapendijk, na het viaduct dat over de N36 loopt. De uitvoerders hebben toegezegd deze optie nog nader te onderzoeken maar gaf destijds al aan “het is de vraag of dit een haalbare optie is”.

Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar is. Er heeft nogmaals overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat, de wegbeheerder van de N36. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze aansluiting aanzienlijk ingewikkelder is dan de aansluiting op de Driehoekweg, zowel technisch als qua het aantal betrokken partijen zoals grondeigenaren en instanties. Daarom is besloten dat de tijdelijke afrit vanaf de N36 zal aansluiten op de Driehoekweg.

Een kaart met de routes voor aanvoer van onderdelen.
Een kaart met de routes voor aanvoer van onderdelen.

Bouwverkeer

Een andere suggestie die op de inloopavond werd geopperd was om het bouwverkeer eveneens deze afrit te laten gebruiken. Deze zou dan als afrit en oprit dienen. Rijkswaterstaat staat dit niet toe vanwege de verkeersveiligheid. Volgens Rijkswaterstaat wordt de N36 overdag te druk bereden om hier vrachtwagens af te laten remmen en van de afrit gebruik te laten maken, hetzelfde geldt voor het bouwverkeer dat via de oprit de N36 op zou rijden.

Volgens Rijkswaterstaat moeten invoegende vrachtwagens op snelheid komen en kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen met het overige verkeer dat daar reeds op snelheid rijdt. Daarom moeten de vrachtwagens voor het bouwverkeer de routes over de gemeentelijke wegen volgen. Deze routes zijn te vinden op de website van de uitvoerders. De tijdelijke afrit van de N36 wordt derhalve alleen gebruikt voor de windmollenonderdelen die ’s nachts worden aangevoerd.

Archeologisch onderzoek

Verder is inmiddels het archeologisch onderzoek afgerond. Er is zowel bureauonderzoek gedaan als onderzoek in het gebied waar de windmolens komen. Hierbij zijn geen bijzondere archeologische vondsten gedaan en zijn er geen indicaties gevonden dat deze in het gebied aanwezig kunnen zijn. Dit betekent op dat vlak geen beperkingen voor het windpark.