Geen pension voor arbeidsmigranten, maar woningen in Beerzerveld

Beerzerveld/Ommen – Geen pension met twaalf kamers, en dubbel zoveel bedden, aan de Westerweg in Beerzerveld, maar vijf of zes nieuwe woningen. Op de plek van het pand van Content mogen in plaats van een pension maximaal zes woningen komen, waarvan de ontwerpen moeten voldoen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals gesteld door Het Oversticht. Met dit aangepaste plan hoopt vastgoedeigenaar Herman Hutten groen licht te krijgen van de gemeente, en goedkeuring van de omwonenden.

Overlast

Toen de Ommer raadscommissie op 6 december afgelopen jaar het toenmalige plan van Hutten, voor de nieuwe invulling van de percelen Westerweg 4 tot en met 8d en Kloosterdijk 50 tot en met 64a, behandelde maakte enkele omwonenden gebruik van het inspreekrecht. Zij klaagden over overlast van in de buurt rondhangende arbeidsmigranten die toen al in de verpauperde panden van Hutten woonden. Volgens de gemeente rond de 25 werknemers. Hutten heeft aangegeven deze week voor omwonenden een informatieavond te organiseren over zijn aangepaste plannen.

Woningen

Naar aanleiding van die commissievergadering is het college van burgemeesters en wethouders opnieuw in gesprek gegaan met initiatiefnemer Hutten over het pension gedeelte van zijn plannen, en het aspect van de arbeidsmigranten. Na dit overleg is besloten om het pension te schrappen uit de plannen; in het aangepaste plan komt de horeca geheel te vervallen. Daarvoor in de plaats mogen maximaal zes woningen komen. Waarbij ook de oude bedrijfswoning van Content mag worden ingevuld als één woning. Daarnaast is er nieuwbouw mogelijk van drie bouwvolumes, waarvan één vrijstaande woning, één tweekapper en één vrijstaande woning of tweekapper.

Het oude gebouw van Content waar een pension in moest komen.

De nieuwe woningen op het Content-terrein zullen bedoeld zijn voor de lokale bevolking, en niet voor arbeidsmigranten benadrukt het college. Met initiatiefnemer Hutten worden de mogelijkheden bekeken om de woningen te bouwen voor de doelgroepen starters (de tweekapper, onder de NHG-grens voor hypotheken van -in 2019- 290.000 euro) en ouderen (levensloopbestendig met slaapkamer/sanitair beneden).

Arbeidsmigranten

Voor wat betreft het aspect van de arbeidsmigranten heeft het college aan Hutten laten weten dat de huisvesting van arbeidsmigranten in zijn bedrijfspanden niet toe te staan, omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft besloten om samen te werken met de buurgemeenten en de provincie aan een regionale aanpak van huisvesting van arbeidsmigranten. Het daarbij niet alleen om huisvesting in bedrijfspanden zoals in Beerzerveld, maar ook om recreatieparken en andere gebouwen.