Geen gratis zwemabonnementen voor jeugd

Ommen – De gemeente Ommen zal geen gratis zwemabonnementen gaan verstrekken aan kinderen van zes tot zestien jaar. De gemeenteraad verzocht het college eind juni vorig jaar om de mogelijkheid van een gratis zwemabonnement te onderzoeken in het kader van gezondheid en beweging voor kinderen. Naar aanleiding daarvan heeft het college onder meer in beeld gebracht welke stimuleringsmaatregelen er vanuit de gemeente al worden aangeboden. Ook heeft wethouder Scheele september vorig jaar gesproken met het Openluchtbadbad Olde Vechte. Ook is er ingegaan op de ontwikkelingen in de nabije toekomst, en is er een indicatie gemaakt van de kosten wanneer kinderen de gelegenheid wordt geboden eens per week gratis te kunnen zwemmen.

Openluchtbad Olde Vechte tijdens de Zwem4daagse afgelopen zomer.

Uit het onderzoek is gebleken dat de kinderen al veel mogelijkheden worden geboden om bewegen en sporten in het algemeen, maar ook zwemmen in het bijzonder, te stimuleren. Tevens is gebleken dat het aanbieden van gratis zwemabonnementen een effect zal hebben op de exploitatie van Openluchtbad Olde Vechte en zwembad de Carrousel. Voor het college reden om niet over te gaan tot het aanbieden van gratis abonnementen.