Geen graffiti, maar kunstzinnige beschilderingen in fietstunnel Hoogengraven

Hoogengraven – Niet langer graffiti in het fietstunneltje onder de Coevorderweg nabij CBS Hoogengraven, in de gelijknamige buurtschap, maar kunstzinnige beschilderingen. De afgelopen maanden zijn leerlingen van het Vechtdal College in Ommen onder leiding van CKV-docenten Marieke de Gooijer en Rianne Kroese druk geweest om de aanblik van het tunneltje te transformeren. Vanmiddag werd het vernieuwde tunneltje feestelijk geopend.

Graffiti

Het plaatselijk belang Stegeren-Junne kwam met het plan om de wanden van de tunnel te verfraaien met kunstschilderingen, en om daarbij de samenleving te betrekken. De wanden van tunnel waren de afgelopen jaren in verval geraakt, en beklad met graffiti. Hoewel de tunnel sinds de afwaardering van de provinciale N34 naar de ‘gewone’ Coevorderweg van minder groot belang is geworden, wordt deze nog veel gebruikt, en is deze belangrijk voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen. “Het tunneltje heeft zijn dienst altijd wel bewezen. Het is een belangrijk punt hier in het verkeer. Maar toch gleed die langzaam weg, bijna letterlijk. In een hele strenge winter hielp zelfs het strooien van zout niet meer om het tunneltje begaanbaar te houden”, verteld Harry Muskee van basisschool Hoogengraven.

Onderwijsproject

Het Vechtdal College werd benaderd, en zag er een mooi onderwijsproject in voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het voldoet aan de drie doelstellingen onderzoek, een praktische opdracht en het presenteren daarvan in de klas. September vorig jaar ontstond een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente, de school, Plaatselijk Belang en de tunnelbeheerder. “Ongeveer een jaar terug kwam de vraag van de gemeente of we als school iets konden betekenen. Al snel kwam het plan om met de drie vijfdejaars VWO-klassen die het vak CKV hebben mee te werken. In het half jaar dat ze het vak hadden is er met 63 leerlingen een heel mooi project neergezet”, verteld CKV-docent Marieke de Gooijer. Op de eerste CKV-lesdag voor de leerlingen, september vorig jaar, gingen de leerlingen allemaal per fiets naar het tunneltje toe, en kregen daar te horen wat de taak was.

Tien thema’s

Er werden een tiental historische thema’s gekozen, waaronder de hessenwegen, de dropping van wapens, goederen en geheim agenten tijdens het einde van de Duitse bezetting, en de legende van de hongerige wolf. De leerlingen hebben de thema’s onderzocht en uitgewerkt, onder meer door langs te gaan bij buurtbewoners en interviews af te nemen. Kinderen van de naastgelegen basisschool Hoogengraven tekenden figuren met voorwerpen die men op de fiets bij zou kunnen hebben, welke vervolgens door de leerlingen van het Vechtdal College werden omgezet naar iets herkenbaars op een fiets. Deze fietsende figuren markeren de ingangen van de tunnel. De docenten maakten een ontwerp en brachten de contouren aan op de tunnelwanden, waarna de leerlingen de twee dagen voor de Hemelvaartsdag de tunnelwanden hebben ingekleurd.

Voordat het schilderwerk kon starten werd de tunnel eerst ontdaan van alle graffiti. Daarna konden de voegen en wanden hersteld worden om de lekkages te herstellen, en te voorkomen dat er nieuwe zullen ontstaan. Om te voorkomen dat vandalen opnieuw graffiti zullen gaan spuiten is er na de schilderwerken een speciale coating aangebracht. De gemeente Ommen droeg 10.000 euro bij voor het zandstralen en het aanbrengen van de beschermende coating. Daarnaast kreeg het plaatselijk belang een bedrag van 348 euro uit het Rabofonds. De kosten voor de reparatie van de voegen en de verkeersmaatregelen, samen 7.000 euro, zijn bekostigd vanuit het regulier onderhoudsbudget.

Historie

In de muurschilderingen is de rijke historie van Junne, Stegeren en Hoogengraven verbeeld. Fietsers die vanaf de Bootsman de tunnel in gaan vinden aan de linkerkant van de tunnel eerst het verhaal van de legende van de Hongerige Wolf, vertekend in een drietal wolfspoten. Het verhaal gaat daarna door in de een karrenspoor om de handelsroute van vroeger weer te geven. Daarna worden de kleuren wat donkerder om de droppings die tijdens het einde van de Duitse bezetting in 1944 hebben plaatsgevonden te verbeelden. Fietsers die vanaf de basisschool de tunnel in gaan vinden aan hun linkerhand eerst een boerderij en landschappen. Daarnaast is er een illustratie van naoberschap. Leerlingen van de basisschool hebben de letters ingekleurd, die daarna als ballonen zijn opgetekend. Daarna gaat de lijn door naar de stuw in Junne. “Het is echt werk van leerlingen dat de historie, en de dingen die er nu zijn, tot één geheel heeft gebracht. Het was een heel gepuzzel, maar het resultaat mag er zijn”, aldus CKV-docent Rianne Kroese.