Geen extra witgoedregeling voor Ommer minima

Ommen – Inwoners van Ommen met een minimuminkomen krijgen niet de mogelijkheid om een nieuwe vriezer of wasmachine aan te schaffen via een zogenaamde witgoedregeling. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er voldoende andere regelingen binnen de gemeente om dergelijke huishoudelijke apparaten tegen een betaalbaar bedrag, en soms met een gesloten beurs, aan te kunnen schaffen. “Een witgoedregeling naast de bestaande regelingen zou op dit moment niet aanvullend zijn”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Foto: rawpixel.com/Pexels

In maart eerder dit jaar besloot de gemeenteraad om niet na vijf jaar, maar al na drie jaar in de bijstand een jaarlijkse tegemoetkoming te betalen aan de ontvanger. Dat betekent na drie jaar in de bijstand elk jaar bovenop de bijstandsuitkering 387 euro voor een alleenstaande, 495 euro voor een alleenstaande ouder, en 553 euro voor gehuwden. In dezelfde vergadering vroeg de raad het college om te onderzoeken of er daarnaast mogelijkheden zijn voor een zogeheten ‘witgoedregeling’, en welke andere regelingen er nu voor inwoners met een minimuminkomen zijn. Via zo’n ‘witgoedregeling’ zouden zij voor een bepaald bedrag per jaar duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of koelkast, kunnen aanschaffen, of een defecte laten herstellen.

Bijzondere bijstand

De gemeente Ommen kent op het moment geen ‘witgoedregeling’. Eventuele kosten voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of koelkast, vallen onder de noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit betekent dat men hier, met een bijstandsinkomen, redelijkerwijs geld voor opzij zou kunnen zetten. Omdat dit in de praktijk veelal niet gebeurt biedt de gemeente bijzondere bijstand aan voor deze duurzame gebruiksgoederen. Deze bijzondere bijstaand wordt meestal verstrekt in de vorm van een lening, soms hoeven ze de portemonnee zelfs helemaal niet te trekken.

Of men in aanmerking komt voor zo’n bijzondere bijstand wordt berekend aan de hand van een draagkrachtberekening. Dit betekent dat mensen die een inkomen hebben van meer dan de bijstandsnorm, naar percentage een vergoeding krijgen. De vergoeding is nooit hoger dan de normen voor apparatuur die het Nibud hanteert. Uit onderzoek blijkt dat in Ommen de afgelopen jaren geen aanvragen zijn ingediend voor de aanschaf van witgoed via deze bijzondere bijstand. “Mogelijk kan de informatievoorziening hierin beter”, schrijft het college. Ook het Samen Doen team geeft aan dat zij vanuit inwoners geen verzoeken voor aanschaf van dure apparatuur via de bijzondere bijstand heeft ontvangen.

Meer regelingen

Naast de bijzondere bijstand kunnen Ommenaren ook gebruik maken van enkele andere regelingen voor de vergoeding van witgoedapparatuur. Hierbij valt te denken aan het Regelarm Budget van Samen Doen. Ook is er vanuit de kerken in Ommen sinds kort een Noodfonds opgericht. Vanuit het Regelarm Budget en het Noodfonds wordt gekeken wat er voor een inwoner nodig is, wat ook witgoedapparatuur kan zijn.

Naast deze regelingen, waar de vergoeding voor witgoedapparatuur in past, zijn er diverse andere regelingen voor minimagezinnen. Zoals bijvoorbeeld het Participatiefonds, dat het mogelijk maakt dat kinderen en volwassenen die sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Hierbij valt te denken aan muziekles bij een muziekschool, het lidmaatschap van een sport- of ontspanningsvereniging of de aanschaf van sportkleding. Vergelijkbaar daarmee is het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel, dat rechtstreeks geld betaalt aan bijvoorbeeld de vereniging, culturele instelling, docent of winkel.