Geen doorgang over 11 Aprilplein, veiligheid niet te garanderen

OMMEN – Ondanks dat een motie van de LPO unaniem werd aangenomen en positieve geluiden van wethouder Bart Jaspers Faijer komt er geen doorgang over het 11 Aprilplein. Het college van burgemeesters en wethouders kan de veiligheid van het publiek bij een opening niet garanderen.

“Aan het betreden van dit terrein worden wettelijke eisen gesteld ten aanzien van de veiligheid.” aldus het college van B&W. “De aannemer is de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de gestelde regels en tevens de partij die aansprakelijk is voor calamiteiten. Gezien de huidige stand van de bouw is het voor de aannemer niet mogelijk het bouwterrein met een garantie van veiligheid open te stellen.”

De gemeente Ommen wil de verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet op zich nemen. “Dat achten wij niet reëel en onverantwoordelijk. Naar alle waarschijnlijkheid is er geen verzekerende partij die deze risico’s wil dekken.” laat het college in een brief weten aan de gemeenteraad.

Ondernemers

Volgens diverse ondernemers in het centrum is de afsluiting slecht voor het toeristisch imago van Ommen en voor de omzet van ondernemers in het centrum. “Bouwwerkzaamheden in de binnenstad brengen soms ongemakken voor winkeliers en het winkelend publiek met zich mee. De ontwikkelaar en de aannemer realiseren zich dat goed. Samen met medewerkers van de gemeente worden de contacten met de ondernemers zo goed mogelijk onderhouden en wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de overlast te beperken.” aldus de gemeente. Er zullen binnenkort borden worden geplaatst op de Markt waarop wordt verwezen naar winkels die zich aan de Varsenerstraat bevinden.