Geen doorgaand verkeer op Pr. Julianastraat en Schurinkstraat tot eind juni

Ommen – Vanaf volgende week maandag is doorgaand verkeer op de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat tot medio juni niet mogelijk. Er wordt dan begonnen met de werkzaamheden voor de herinrichting tot ‘erftoegangsweg plus’. Afgelopen weken is begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van bescherming op bomen langs het wegdek. De plannen werden eind vorig jaar gepresenteerd.

Erftoegangsweg plus

In de in 2017 aangenomen ‘Verkeersvisie 2030’ werd de aanpak van de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat aanvankelijk niet opgenomen. Maar nadat de aanwonenden en ondernemers het initiatief namen om bij de politiek en gemeentelijke bestuurders aan de bel te trekken werd vervolgens in goede samenspraak toch tot een plan van aanpak gekomen voor de renovatie. De gemeenteraad stemde vorig jaar maart dan ook in om de aaneengesloten straten opnieuw in te richten als een zogeheten ‘erftoegangsweg plus’. Met een dergelijke inrichting geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, en staan zowel ‘doorstroming’ als ‘verblijven’ centraal. De Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat vervullen aan de ene kant namelijk de ontsluiting van een groot deel van het centrum van Ommen, aan de andere kant wordt er aan beide kanten van de weg gewoond en gewerkt. De uitgangspunten van de herinrichting is dat alle weggebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de weg, dat omwonenden en bedrijven goed bereikbaar blijven, en dat de overlast door het geluid van het verkeer zo veel mogelijk beperkt wordt.

Asfalt

Over de gehele lengte van het wegdek dat opnieuw wordt ingericht worden een aantal veranderingen in grote lijnen doorgevoerd. Zo komt er over de gehele lengte nieuw asfalt. En bij de bestaande kruispuntplateaus worden de klinkers ingeruild voor asfalt. Door het vervangen van de klinkers met asfalt moeten deze plateaus ‘soepeler’ worden. De veelgenoemde klachten van klapperende aanhangers ’s morgens vroeg zouden hiermee moeten verdwijnen. Daarnaast krijgen alle fietssuggestie stroken een breedte van 1,80 meter. Deze worden dan niet meer aangeven met verf die snel verslijt, maar met gekleurd asfalt.

Vechtkade

Aankomende maandag wordt begonnen met de wegwerkzaamheden op de Prinses Julianastraat tussen de kruising met de Vechtkade en de kruising met de Vrijthof/Lodderholt. Bij de aansluiting met de Vechtkade zal een midden geleider komen zodat fietsers en voetgangers in twee stappen kunnen oversteken. Een bijkomend effect van de aanleg van de midden geleider is een vertragende werking op het verkeer. Daarnaast zullen de fietspaden aan beide zijden eerder gaan afbuigen.

Bij de kruising met de Vrijthof en het Lodderholt zal het zebrapad aan de zuidelijke kant verdwijnen. Daarnaast worden hier de paaltjes in de binnenbocht verplaatst. De aansluitingen van het Vrijthof en de Lodderholt zullen een nieuwe bestrating krijgen. Volgens de planning duren deze werkzaamheden tot donderdag 18 april.

Den Lagen Oordt

Vanaf dinsdag 23 april wordt begonnen met de werkzaamheden aan het volgende vak, dat tot de kruising met de Doctor A.C. van Raaltestraat loopt. Hier zullen de bushaltes tussen de Den lagen Oordt en het Vrijthof, nu met een lus voor fietsers, verdwijnen en worden vervangen door een verhoogd trottoir. Bij grote hoeveelheden passagiers zullen de busreizigers niet meer tussen de bus en de fietsers komen te staan, en zal al het verkeer, inclusief ook de fietsers, nu moeten stoppen wanneer een bus stopt bij een van de haltes. Daarnaast is het verhoogde trottoir aanzienlijk hoger dan de bestaande geleider, dit zodat mensen in rolstoelen zonder problemen de bussen kunnen gebruiken. Een ander voordeel is dat de slechtzienden stroken kunnen worden doorgetrokken. De werkzaamheden aan dit stuk moeten tot 3 mei duren.

LIDL

Volgens de huidige planning wordt maandag 6 mei begonnen met de volgende werkzaamheden. Dit gaat om het gedeelte tot het nieuw aan te leggen plateau bij de LIDL, vlakbij de kruising met de Smitstraat. Hier komt tussen de LIDL en de kringloop de Tweede Ronde een nieuw verhoogd plateau in de weg. Dit zodat op deze plek een veilige oversteekgelegenheid kan worden gecreëerd, en dat de snelheid op de Schurinkstraat kan worden verlaagd. Op dit plateau komt ook een zebrapad. De zuidelijke uitrit van de LIDL-parkeerplaats en de noordelijke uitrit van het Schurinkhof vallen binnen het plateau. Bij de zuidelijke aansluiting van het Schurinkhof en de Smitstraat zullen uitritconstructies worden aangelegd. Volgens de planning worden deze werkzaamheden woensdag 29 mei afgerond.

Strangeweg

Maandag 3 juni wordt volgens de huidige planning begonnen met de laatste fase, waarbij het wegdek tot en met de rotonde met de Strangeweg en de Chevalleraustraat wordt aangepakt. Om te beginnen wordt de oversteekplaats van de fietsers en voetgangers dichtbij de rotonde omgewisseld. Dit zodat zij bij het oversteken verder van de rotonde zijn, en dus meer ruimte en tijd hebben om over te steken. Ook wordt de opstelplek van de fietsers duidelijk gemarkeerd. Voor een midden geleider is aan dit uiteinde geen plek, maar wel wordt er een extra markering aangebracht op het midden van de weg.

Juni

Als alles volgens de planning verloopt moeten de werkzaamheden van de laatste fase op woensdag 26 juni klaar zijn. De rest van die week zullen de werkzaamheden afgrond worden. De nieuw ingerichte weg zou daarmee rond begin juli, maar in ieder geval voor de zomervakantie, afgerond moeten zijn.