Gasloos bouwen Vlierlanden blijft verplicht

Ommen – De gemeente Ommen staat niet toe dat op een gedeelte van de Vlierlanden alsnog woningen met een gasaansluiting worden gebouwd. Een groep van 11 optanten hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente, en overwegen nu hun kavels terug te geven aan de gemeente. De kosten voor de realisatie van een nieuwbouwwoning met een alternatief voor gas zouden volgens hen minimaal €16.000 tot circa €25.000 hoger zijn ten opzichte van een woning met een aardgas aansluiting. Volgens de optanten buitenproportioneel. Daarnaast vinden zij dat er sprake is van ongelijkheid, omdat ontwikkelaars in hetzelfde gebied wel de mogelijkheid hebben om woningen met gasaansluitingen aan te bieden.

Bouwcombinatie Ommen

Door de Bouwcombinatie Ommen, bestaande uit vier bouwbedrijven, worden op de Vlierlanden tientallen woningen aangeboden die, ondanks dat het in eerste instantie niet de bedoeling was, wel een gasaansluiting zullen hebben. De bouwcombinatie werd door de gemeente ook verzocht de woningen ‘gasloos’ te realiseren. Maar nadat de eerste verkoopresultaten onvoldoende bleken werd besloten de woningen toch van een gasaansluiting te voorzien, onder andere om de prijs te verlagen.

Wet VET

De bouwcombinatie maakt hierbij gebruik van omgevingsvergunning aanvraag die vóór 1 juli 2018 is ingediend. De datum dat de zogenaamde Wet Voortgang Energietransitie (VET), die bepaalt dat er voortaan alleen nog woningen zonder gasaansluiting gebouwd mogen worden, in werking trad. En zodoende ontsnapten zij aan de gevolgen van de wet VET. Dat de woningen door de bouwcombinatie nu pas worden uitgegeven, terwijl in november 2017 al een eerste overeenkomst werd gesloten, is een keuze van de bouwcombinatie.

De gemeente hanteerde tussen de projectontwikkelaars en particuliere kavelbouwers een ander tijdschema. Doordat de datum waarop het gebied bouwrijp opleverend kon worden later werd verwacht, werden de particuliere kavelbouwers later benaderd. Deze particulieren lijken hier nu de dupe van te zijn geworden, omdat de betreffende kavels na 1 juli vorig jaar, de dag van de invoering van de wet VET, zijn uitgegeven.

Alleen bij hoge uitzondering kan en mag er worden afgeweken van de wet VET. Bijvoorbeeld als een heel nieuwbouwproject op het punt van falen zou staan. Het argument dat een huis te duur wordt gaat daarbij dus niet op. Wat betekent dat de gemeente Ommen de regelgeving nu niet voor de overige woningen gaat aanpassen. En zo heeft de ene bewoner van de Vlierlanden straks wel een gasaansluiting, en hebben anderen dat niet.

Starterslening

Om de mensen die nu een optie hebben op een kavel mogelijk toch enigszins tegemoet te komen onderzoekt de gemeente of het opnieuw een soort starterslening kan introduceren. Binnenkort zal de gemeente in gesprek gaan met het landelijk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) om de mogelijkheden en voorwaarden voor een herintroductie van de starterlening in Ommen te bekijken. De gemeente schrijft in het collegevoorstel dat het voor potentiële kopers ook een optie zou kunnen zijn om een kleinere woning te bouwen, om op die manier de kosten lager te houden.