Fusie De Veste en Beter Wonen brengt ‘Vechtdal Wonen’, hoofdkantoor in Ommen

Ommen/Hardenberg – Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste gaan vanaf 1 januari 2019 fuseren tot één corporatie onder de naam ‘Vechtdal Wonen’. De twee woningcorporaties werken al jaren samen. Vanaf april dit jaar hebben beide woningcorporaties de mogelijkheid om te fuseren onderzocht, hetgeen met een positief resultaat. De fusie zal volgend jaar stapsgewijs worden doorgevoerd. De nieuwe naam zal vanaf de zomer in gebruik worden genomen.

Robuust

De corporaties willen samen optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in het Vechtdal. De grotere en robuustere organisatie die ontstaat biedt volgens beiden ruimte voor zowel verbetering van de dienstverlening richting de huurder als voor de ontwikkeling van de medewerkers. Vanuit de nieuwe missie, ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt’ wordt hier invulling aan gegeven.

Beter Wonen Vechtdal beheert nu ruim 3.600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert in het hele Vechtdal ruim 3.500 huurwoningen, en heeft daarnaast 2.200 studentenwoningen in Enschede. Na de fusie zal de locatie in Enschede verder gaan onder de naam ‘De Veste’, en blijft zich daar richten op studentenhuisvesting.

Het kantoor van De Veste aan de Eskampweg in Ommen, waar straks het hoofdkantoor komt.

Vechtdal Wonen

Twee corporaties samenvoegen heeft tijd nodig en verloopt volgend jaar stapsgewijs. Na de juridische fusiedatum per 1 januari blijven de namen ‘De Veste’ en ‘Beter Wonen Vechtdal’ voorlopig in gebruik; de overgang naar de nieuwe naam ‘Vechtdal Wonen’ vindt uiterlijk in juli plaats. Tegen die tijd zal ook het nieuwe logo gereed zijn. Vanaf het voorjaar zullen beide gaan werken vanuit het bestaande kantoor van De Veste aan de Eskampweg in Ommen, wat dan wordt omgedoopt tot het hoofdkantoor. De ongeveer 50 medewerkers van De Veste zullen daar dan gaan samenwerken met de 35 nieuwe collega’s van Beter Wonen Vechtdal.

Ontmoetingsplekken

Het kantoor in Hardenberg gaat dicht. Omdat de corporaties het wel belangrijk vinden om dichtbij de klanten te kunnen werken komen op verschillende locaties ontmoetingsplekken waar de huurders bij medewerkers terecht kunnen. Hoe dit allemaal precies zal gaan verlopen wordt volgend jaar duidelijk. Tot die tijd blijven beide woningcorporaties bereikbaar via de bekende kanalen.