Extra wegen voor aanleg windpark De Veenwieken

Ommerkanaal –  De initiatiefnemers van windpark De Veenwieken wat in een gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg komt hebben vanavond een inloopavond georganiseerd in het buurthuis Ommerkanaal in de gelijknamige woonkern tussen Ommen en Dedemsvaart. De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie organiseren de inloopavond om bezoekers te informeren over de bouw van de tien windmolens en het transport dat hiervoor nodig is. Bezoekers konden tussen 19:00 en 21:00 vrij binnen lopen in het buurthuis.

Werkzaamheden

Voor de bouw van de windmolens moet vooral veel beton en grond worden aan- en afgevoerd. Daarnaast zijn er grote transporten nodig om de onderdelen van de windmolens op hun plek te krijgen. Dit gebeurt met vrachtwagens, en soms met exceptioneel vervoer. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen, zo is er een route bepaald voor het bouwverkeer en het grote transport. Vanaf de normale wegen worden tijdelijke wegen aangelegd naar de bouwlocaties. Op plattegronden die vanavond ten inzage liggen kunnen bezoekers zien wat deze rijroutes zijn. Ook lagen ruwe schetsen van de planning ten inzage en konden belangstellenden vragen stellen aan de initiatiefnemers, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel.

De voorlopige planning is dat de aanleg van de tijdelijke wegen in het najaar van dit jaar begint. De bouw van de windmolens zelf begint vervolgens in het eerste kwartaal van 2019. De windmolens kunnen dan draaien in de zomer van 2019.

Voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen moet er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld op de gemeentegrens van Ommen en Hardenberg een brug gebouwd over een watergang die in het gebied waar de windmolens komen te staan ligt.

Een kaart met de routes voor aanvoer van onderdelen.
Een kaart met de routes voor aanvoer van onderdelen.

Windpark

Het toekomstige windpark moet straks bestaan uit in totaal 10 windmolens; 5 molens op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 molens op het grondgebied van de gemeente Ommen. De molens komen in het gebied tussen de Van Rooijens Hoofdwijk, de Verlengde Zestiende Wijk, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal. De turbines van de tien windmolens komen op een hoogte van 98 meter, de maximale hoogte -wanneer het bovenste puntje van de wiek recht overeind staat- wordt 149,5 meter. De turbines zullen gezamenlijk naar verwachting 70 tot 75 miljoen kilowattuur per jaar opwekken. Naar schatting voldoende voor de stroomvoorziening van 23.000 tot 25.000 huishoudens.

De winmolens die geplaatst worden hebben een vermogen van 3 megawatt per uur en leveren per stuk met ideale omstandigheden gemiddeld 6 tot 7,5 miljoen kilowattuur per jaar. Met één zo’n windmolen wordt het equivalent aan elektriciteitsgebruik van 1.800 tot 2.200 huishoudens opgewekt wanneer wordt uitgegaan van een gebruik van 3.500 kilowattuur. Afhankelijk van met welke type energiecentrale wordt vergeleken levert dit een besparing op van tussen de 2.400 en 3.800 ton CO2 per jaar.

De windturbines die worden geplaatst hebben een minimale technische levensduur van 20 jaar. In de praktijk van windparken wordt uitgegaan van een minimale operationele periode van 15 jaar. De financiële rentabiliteit is afhankelijk van de kosten voor de ontwikkeling, exploitatie en de opbrengen uit de verkoop van elektriciteit. Deze kosten en opbrengsten zijn nu nog niet bekend. Wat betreft de energiebalans van een windturbine geldt dat deze afhankelijk van de wind op de locatie genoeg energie heeft geproduceerd binnen 3 tot 6 maanden om de bouw, het plaatsen, het aansluiten, 20 jaar onderhouden en het ontmantelen van de turbine te betalen.

Ommen

De gemeente Ommen, waarvan op het grondgebied 5 windmolens komen te staan, is niet blij met de komst van het windpark. Daarentegen is de gemeente Hardenberg sterk voorstander van het windpark. Volgens de gemeente Ommen zijn de windmolens een aantasting van het landschap en daardoor rampzalig voor de toerisme industrie. Ook was de gemeente Ommen van mening dat de gemeente moet kunnen beslissen over waar windmolens komen te staan op hun grondgebied en niet de provincie. De gemeente Ommen weigerde een bestemmingsplan te maken en de provincie Overijssel greep in met een Inpassingsplan.

De gemeente Ommen stapte samen met een aantal omwonenden en agrariërs naar de Raad van State om de bouw te voorkomen. Er werd bezwaar gemaakt tegen het Inpassingsplan van de provincie Overijssel en tegen het bestemmingsplan van de gemeente Hardenberg. Ook inhoudelijk werd bezwaar gemaakt tegen de locatiekeuze, geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheid, veiligheid, uitzicht en planschade. De Raad van State heeft de bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark eind vorig jaar ongegrond verklaard, daarmee werden de plannen onherroepelijk.