Extra drempels op Arriërflierweg en rondom Vlierlanden om snelheid te remmen

Ommen – Er wordt al jaren te hard gereden op de Arriërflierweg, en de andere wegen rondom de Vlierlanden. Dat wordt niet alleen gesteld door de aanwonenden, maar blijkt ook uit een eerder verricht onderzoek van de politie. De toegestane snelheid op die wegen is 60 kilometer per uur, maar de zogeheten V85 blijkt hoger dan 80 km/u te liggen. Die V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. Dat betekent dat 85% van de bestuurders 80 kilometer per uur of minder rijdt, en dat 15% sneller rijdt.

De Arriërflierweg en de Arriërveldsweg zijn vanaf de Alteveer al langer een veelgebruikte sluiproute naar -dan wel een alternatief voor- de Coevorderweg in de richting van Hardenberg. Vanuit de aanwonenden van die wegen is er al langer de wens voor snelheid remmende maatregelen. Met de komst en het uitbreiden van de Vlierlanden, die deels wordt ontsloten via de Arriërveldsweg, is de verwachting dat de problematiek alleen maar zal toenemen.

Op het kruispunt van de Vlierendreef/Slagenweg met de Otmansweg moet een kruispuntplateau komen.

Daarmee is de wens voor de realisatie van die maatregelen ook urgenter geworden. De lange rechte stukken lenen zich voor te hard rijden, en volgens het dagelijks bestuur zal de snelheid zonder fysieke maatregelen niet effectief omlaag kunnen worden gebracht. Tijdens intern overleg is het idee ontstaan om vanuit een bredere optiek te kijken naar snelheid remmende maatregelen.

In afstemming met het LTO, het Plaatselijk Belang en de hulpdiensten zijn in de omgeving van de Vlierlanden in totaal vijf locaties geselecteerd voor snelheid remmende maatregelen. Op het kruispunt van de Vlierendreef/Slagenweg met de Otmansweg, en die van de Vlierendreef met de Arriërveldsweg zijn kruispuntplateaus beoogd. Bij het kruispunt in de Otmansweg moet de 30 km/u zone ook een opfrisser krijgen.

Op de Arriërflierweg, ongeveer halverwege tussen de kruising met de Arriërveldsweg en de Arierhoeve, moet een bus drempel de snelheid eruit halen. Die locatie is afkomstig vanuit de buurt, en het type drempel moet ervoor zorgen dat landbouwverkeer en hulpdiensten er niet te veel hinder van ondervinden. Verder heeft het dagelijks bestuur het samenkomen van de Arriërflierweg en de Veldsteeg, en die van de Arriërveldsweg en Hessenweg Midden/Hessenweg Oost op het oog voor maatregelen.

Over die locaties is nog niet gesproken met de omwonenden. Als er draagvlak voor deze locaties is gebleken zal de fysieke vorm worden vastgesteld. Al deze maatregelen moeten vanzelfsprekend de snelheid omlaag brengen, en bij de kruispunten moet de voorrangssituatie worden benadrukt. Maar het college erkend dat het snelheid remmende effect met zulke lange rechte stukken waarschijnlijk relatief plaatselijk zal zijn, en dat de kans op overtredingen tussen de maatregelen er niet mee wordt weggenomen.

De totale kosten voor de maatregelen worden nu geraamd op 110.000 euro; inclusief de twee locaties waarvoor nog geen inrichting is gekozen. Aangezien het een bestaand vraagstuk is, en de toenemende verkeersdruk grotendeels wordt veroorzaakt door de verdere ontwikkeling van de Vlierlanden, is het volgens college mogelijk om deze maatregelen te betalen vanuit het project Vlierlanden. Het geld moet komen uit het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie van de nieuwe woonwijk.