En werkzaamheden bij stuw Junne liggen weer stil

Junne/Zwolle – Nog voordat de aannemer weer bezig ging, zijn de werkzaamheden bij de stuw in Junne opnieuw stilgelegd. Het Waterschap Vechtstromen wilde aanvankelijk in augustus vorig jaar al beginnen met de aanleg van een droogzetvoorziening, voor de inspectie van de ruim honderd jaar oude stuw. Maar enkele omwonenden en de Stichting Leefbaar Buitengebied verzetten zich tegen elke voortgang rondom de stuw in Junne. En door bezwaren moesten de werkzaamheden worden uitgesteld tot na het hoogwaterseizoen, dat grofweg loopt van oktober tot april.

Gele kwikstaart

Maar ook toen kon er geen vliegende start worden gemaakt. Begin april van dit jaar verhinderden de omwonenden via een kort geding dat het waterschap het benodigde bouwterrein kon inrichten. Een rechter deelde het inzicht dat de grote gele kwikstaart, die in de stuw broedde en in de buurt voedsel zoekt, maar ook de mus en de vleermuis verstoord konden worden door de werkzaamheden, en legde een bouwstop op.

In mei vroeg het waterschap bij de Raad van State in Den Haag een spoedzaak aan om die bouwstop weer op te heffen. Eerder deze maand oordeelde staatsraad Sylvia Wortmann dat het plaatsen van damwanden geen onomkeerbare schade aan de natuur veroorzaakte, en zette daarom na veel getouwtrek het licht weer op groen door de bouwstop op te heffen.

Omgevingsvergunning

Los van dat alles hadden de tegenstanders afgelopen najaar al bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Ommen verleende voor de bouw van de droogzetvoorziening. Ze vroegen een voorlopige voorziening aan, en daarvoor diende op 17 juni een zitting. Omdat volgens de Zwolse voorzieningenrechter Hoekstra bleek dat het waterschap de werkzaamheden dinsdag 22 juni weer wilde hervatten, en niet bereid was om te wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure, besloot ze een dag daarvoor uitspraak te doen.

Het waterschap wil een droogzetvoorziening bouwen, waarmee de stuw kan worden drooggelegd, en er onderzoek kan worden gedaan naar de staat ervan. De voorzieningenrechter snapt dat het waterschap snel wil beginnen met de werkzaamheden daarvoor, zodat voor de aanvang van het hoogwaterseizoen de inspectie kan worden gedaan. Toch stelt de voorzieningenrechter de tegenstanders in het gelijk. Het waterschap heeft haar er niet van kunnen overtuigen dat de toestand van de stuw zodanig slecht is dat de inspectie daarvan per se deze zomer plaats moet vinden.

Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat de stuw weliswaar al sinds 2017 is afgesloten voor zwaar vrachtverkeer, maar dat de staat waarin de stuw verkeert het blijkbaar nog wel steeds toelaat dat er dagelijks personenauto’s overheen kunnen en mogen rijden. Ze is er niet van overtuigd geraakt dat de werkzaamheden niet kunnen wachten tot nadat over de beroepen is beslist. De uitspraak betekend dat de werkzaamheden voorlopig niet weer door kunnen gaan, en dat het onderzoek naar de staat van de stuw voorlopig niet zal kunnen worden uitgevoerd. Het licht staat weer op rood.

Waterveiligheid

Het waterschap is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de stuw in de Vecht bij Junne. “Vanwege de te zware verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hebben we zorgen over de staat van de stuw bij Junne”, zegt het waterschap. De stuw bij Junne lijkt veel op die bij De Haandrik, die enkele jaren geleden ingrijpend moest worden gerenoveerd.

“Vanwege problemen met kwelwater kwam de stabiliteit van stuw De Haandrik enkele jaren terug plotseling sterk in gevaar, en daarmee de waterveiligheid in het gebied. Met gerichte maatregelen hebben we de knelpunten aan deze stuw snel kunnen oplossen. Een vergelijkbare situatie willen we in Junne voorkomen. We willen weten wat de staat van de stuw is, om te kunnen beoordelen of renovatie mogelijk is.”

Daarom wil het een droogzetvoorziening zo’n 50 meter bovenstrooms van de stuw realiseren. Als de stuw droog moet worden gezet, kan dat daarmee dan gemakkelijk worden gedaan.

Teleurstelling

Waterschap Vechtstromen betreurt de uitspraak, omdat het onderzoek naar de staat van de stuw waarschijnlijk dit jaar niet kan worden uitgevoerd. “Wij betreuren dit, omdat het uit oogpunt van waterveiligheid belangrijk is het onderzoek naar de stuw op korte termijn uit te voeren. De complexe juridische werkelijkheid maakt dat niet mogelijk, ondanks een eerdere uitspraak van de Raad van State dat het onderzoek aan de stuw kon worden hervat. Wij beraden ons op wat dit betekent voor het vervolg”, reageert het.

Dit voorjaar zijn tussen alle juridische schermutselingen door al enkele damwanden geplaatst bij Junne. Die blijven zitten, want voorlopig mag er niet meer gewerkt worden. De uitspraak betekent dat de nieuwe brug die de gemeente naast de stuw wil aanleggen voorlopig ook nog op zich laat wachten. De voorbereidingen daarvoor zijn klaar, en de gemeente wil weer verder zodra dat kan.