Eindelijk krijgt Witharen gewenste telefonie mast

Witharen – Plaatselijk Belang Witharen ijvert al jaren voor een verbetering van de dekkingsgraad voor mobiele telefonie in de woonkern. De mobiele bereikbaarheid in de kern is al jaren niet toereikend. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij mensen de kern uit moesten rijden om hulpdiensten te kunnen bellen. De gemeente Ommen wil ook dat er de hele gemeente een goede dekkingsgraad is voor mobiele telefonie, en vond KPN bereid om een zendmast op te richten bij Witharen. De aanvankelijk geplande mast werd in 2017 vergund maar de plaatsing kon uiteindelijk toch niet door gaan. De gemeente werd tot de orde geroepen omdat de mast gepland stond op het terrein van Vitens, waar een waterwingebied van het waterbedrijf is.

Nadat er onlangs opnieuw overleg is geweest tussen de gemeenten en KPN is er nu een nieuwe locatie gevonden, op de hoek van de Witharenweg en de Balkerweg. Omdat deze plek zich op gemeentegrond bevindt zal KPN hiervoor aan de gemeente een jaarlijkse huur moeten betalen. De KPN vindt de standaardhuurprijs voor de grond voor zendmasten, zo’n vijf en half duizend euro, te hoog om nog rendabel te zijn gezien het geringe aantal inwoners -ruim 600- van Witharen.

Foto: PhotoMIX Ltd. / Pexels

Het telecommunicatiebedrijf en de gemeente hebben onderhandeld, en zijn een huurprijs van jaarlijks 2.500 euro overeengekomen. Die deal wordt voor de komende 15 jaar gesloten, met een jaarlijkse indexering van 2%. De gemeente beseft dat er wellicht een precedent wordt geschept, maar vindt de huurprijs gezien het lage inwonersaantal wel gerechtvaardigd. Bij het plaatsen van de zendmast door KPN is er in eerste instantie dekkingsgraad voor het KPN-netwerk. De provider is echter volgens het antenneconvenant verplicht om ook andere providers toe te laten in de zendmast, de kans op een betere dekkingsgraad voor andere providers neemt dus ook toe.

Wanneer de zendmast geplaatst zal worden is nog even afwachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ergens volgend jaar gaan gebeuren.