Einde aan ontheffingen blauwe zones, nieuw parkeerbeleid vanaf september dit jaar

Ommen – Het nieuwe parkeerbeleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld zal vanaf september dit jaar worden ingevoerd. Het nieuwe parkeerbeleid moet ervoor zorgen dat er weer voldoende parkeergelegenheid is in het centrum. Uit gesprekken die de gemeente de afgelopen periode voerde met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bleek dat de huidige ontheffingsconstructie voor lang parkeren in de blauwe zone een doorn in het oog is.

De blauwe zone in de Bouwstraat.

De ondernemers gaven aan zich eraan te ergeren dat de parkeerplekken voor kort parkeren de hele dag gevuld zijn door ontheffingshouders. De bewoners gaven daarentegen aan dat zij ondanks het hebben van een ontheffing geen zekerheid hebben van een parkeerplaats dichtbij hun woning. Om meer parkeerruimte voor de bezoekers van het centrum vrij te maken stelde het college voor om niet langer ontheffingen te verstrekken voor de blauwe zone, maar om over te gaan op een parkeervergunningen systeem. De bestaande parkeerplaatsen in en om het centrum krijgen verschillende functies, zoals lang en kort parkeren, en parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Bewoners

Het nieuwe parkeerbeleid betekend voor de bewoners van het centrum dat vanaf 1 september dit jaar de verleende ontheffingen voor de blauwe zone niet meer geldig zullen zijn. De bewoners van het centrum mogen dan niet meer langdurig parkeren binnen de blauwe zone. De bewoners kunnen binnenkort een aanvraagformulier indienen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor één van de speciaal voor vergunninghouders bedoelde parkeerplaatsen. De huidige houders van een ontheffing krijgen hierover nog bericht. De 35 parkeerplaatsen op het Beatrixplein zullen straks enkel voor de vergunninghouders bedoeld zijn, hetzelfde geldt ook voor een gedeelte van het Schurinkhof (15 parkeerplaatsen) en het parkeerterrein aan de Nering Bögelstraat (19)

Illustratie: gemeente Ommen

Bedrijven

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid heeft de gemeente sinds het begin van dit jaar geen nieuwe ontheffingen voor de blauwe zone verleend aan bedrijven. Met de invoering van het beleid is de gemeente van plan om zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van ontheffingen voor de blauwe zone aan ondernemers. Slechts in speciale gevallen waarbij een onderneming absoluut niet zonder ontheffing kan functioneren kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen, zoals bij medische beroepen of als zij storingsdiensten draaien.

Kortparkeerders

In het centrum van Ommen mag vanaf september maximaal één of twee uur worden geparkeerd in de blauwe zones. Het college wou in eerste instantie in alle blauwe zones twee uur parkeren toe staan. De gemeente gaat een aantal bestaande blauwe zones opheffen, maar ook een aantal nieuwe instellen.

Borden

Tijdens de evaluatie van de huidige situatie is gebleken dat er op het moment veel verschillen zijn in de bebording. Voor het intreden van het nieuwe beleid zullen op vele plaatsen nieuwe bebording worden geplaatst. Daardoor moet het voor de gebruiker van de parkeerplaatsen duidelijker worden waar en hoe lang mag worden geparkeerd. Aan de Den Lagen Oordt wordt een parkeerverbod ingesteld.