Eerste nestkastjes in strijd tegen eikenprocessierups uitgedeeld

Ommen – De eerste nestkastjes in de strijd tegen de eikenprocessierups in Ommen zijn vandaag uitgedeeld. De nestkastjes worden door de gemeente verstrekt aan inwoners die eikenbomen in de buurt hebben. De kastjes worden gemaakt door leerlingen van de scholen De Maat en de Boslust bij het ATC op industrieterrein de Rotbrink in Ommen.

Overlast

Door verandering van het klimaat en de afname van de biodiversiteit neemt de afgelopen jaren het aantal eikenprocessierupsen toe, en als gevolg daarvan ook de overlast. De afgelopen zomer was er in Ommen veel overlast van de rupsen. De gemeente was daarin geen uitzondering, in heel het land nam de overlast door de harige rupsen sterk toe. Door de grote hoeveelheden rupsen was er meer kans dat mensen met de harige diertjes in aanraking kwamen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.

Een tweetal van de makers van de nestkastjes.

Vijanden

Door het veranderende leefklimaat zijn er steeds minder natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden van de harige rupsen zijn bijvoorbeeld koolmezen. Behalve mezen zijn dat ook vleermuizen, zij eten de nachtvlinders die uit de rupsen komen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in de plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants, gaasvlieg en sluipwespen parasiteren op de rupsen. De gemeente Ommen gaf afgelopen zomer aan de komende jaren meer te willen gaan doen om de aantallen van deze insecten en vogels te laten toenemen.

Mezen

Koolmezen eten veel rupsen en gaan ook de nesten van de eikenprocessierupsen te lijf. “Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken kunnen we proberen dat te stimuleren”, geeft de gemeente aan. De kastjes moeten dan wel op een geschikte plaats worden opgehangen. In de omgeving moet bijvoorbeeld water zijn en schuilplekken, waar de vogels heen kunnen vluchten bij een dreiging.

Oplossing

Het ophangen van nestkastjes niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met nematoden. Dat zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Op de plekken waar de aanwezigheid van de rupsen een risico voor de volksgezondheid is worden de nesten weggezogen.

Nestkastjes

Inwoners van Ommen konden tot 31 december vorig jaar online een nestkastje aanvragen bij de gemeente. De kastjes worden zolang de voorraad strekt uitgedeeld volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het ATC aan de Drift heeft 200 nestkastjes gemaakt voor de gemeente. De kastjes kunnen op werkdagen vanaf 8 tot 17 januari tussen 9 en 11 uur worden opgehaald bij het ATC. Bij het kastje krijgen de inwoners een schroef om het kastje mee op te hangen, en een lijst met 9 tips van de Vogelbescherming Nederland, over hoe de nestkastjes het beste kunnen worden opgehangen. De uitgifte wordt gedaan op basis van opgegeven adres.